Zpráva Evropskému parlamentu a Radě

eu.jpg Zpráva zpracovaná podle čl. 184 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 o zkušenostech získaných s prováděním reformy v odvětví vína z roku 2008.  

Zpráva ke stažení.