Vinařský fond

Infromace z jednání Rady Vinařského fondu, nabídky na prezentace organizované VInařským fondem a jeho další aktivity.

 

1 2 3 4   Následující   ››

II. opakované info pro vinaře k soutěžím vín – podpora účasti vzorků

VF.jpg Upozorňujeme vinaře na změnu systému podpory účasti vzorků vín na soutěžích. Výrobce, který se svými vzorky bude chtít účastnit vypsaných soutěží a získat finanční podporu z Fondu, musí do 15.2. 2018 podat (rozhoduje datum doručení) žádost o podporu.

 

Info pro vinaře k soutěžím vín – podpora účasti vzorků

VF.jpg Jak jsme vás informovali v prosinci, Rada Vinařského fondu rozhodla o tom, že podpora účasti vzorků vín na soutěžích bude realizována formou žádosti o podporu.

 

Výzva pořadatelům (účastníkům) výstav, soutěží a prezentačních akcí

VF.jpg Na svém říjnovém zasedání schválila Rada Vinařského fondu návrh nových Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory Vinařským fondem pro termín podávání žádostí 1.1.-15.2.2018. Rada se rozhodla rozšířit seznam podporovaných akcí, na kterých se vinaři mohou prezentovat.

 

INFORMACE o jmenování nových členů Rady Vinařského fondu

VF.jpg Vážení, níže Vám předkládám informaci o jmenování nových členů Rady Vinařského fondu (RVF).

 

Jihomoravské dožínky - prezentace vinařů

Farm____sk___trhy.jpg Vážení vinaři, v e dnech 28.-30.8.2015 se v Brně koná Mezinárodní folklorní festival. Jeho součástí jsou i Jihomoravské dožínky pořádané Jihomoravským krajem (30.8.) Součástí akce budou i prodejní expozice různého zboží a pestrý komponovaný program ve spolupráci s  JMK, Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje, městem Brnem a mnoha dalšími partnery. Celá akce bude široce propagována.

 

Nové značení našich vín zajistí lepší a jednodušší orientaci zákazníků

bily_vrsek_160x100.jpg Vinařský fond a Svaz vinařů připravili pro vinaře projekt dobrovolného značení vín jednotným označením vycházejícím z ochranné známky Vína z Moravy, vína z Čech.

 

Informace o změnách podmínek pro poskytování podpor z Vinařského fondu

VF.jpg Na svém dubnovém zasedání schválila Rada Fondu Podmínky pro poskytování podpor z Vinařského fondu. Tyto zůstávají beze změny, co se mění, je příloha č.1 – tematické okruhy, konkrétně časové vymezení žádosti. O co přesně tedy jde?

 

Informace pro žadatele o podporu

VF.jpg Od 1. července až do 15. srpna 2014 je opět možné podávat žádosti o podporu z Vinařského fondu. Na tomto místě vám přinášíme přehled tematických okruhů, dále pokyny k podávání žádosti a další informace. Kompletní info a Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem na www.vinarskyfond.cz – Podpory.

 

Informace pro vinaře, kteří v roce 2004 vysazovali vinice s podporou VF

VF.jpg V loňském roce jsme všechny vinaře, kteří v roce 2003 vysazovali vinice s podporou Vinařského fondu, informovali o zahájení splácení návratné části podpory. V letošním roce toto čeká na ty, kteří vysazovali v roce 2004 a v roce 2008 požádali o posunutí splátek.

 

Ministr Petr Bendl jmenoval novou Radu Vinařského fondu ČR

VF.jpg 25.10.2012 - Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl dnes jmenoval novou Radu Vinařského fondu České republiky. Učinil tak na návrh vinohradnických a vinařských sdružení, které k tomuto kroku vyzval letos v září. Rada, kterou tvoří celkem jedenáct členů, je jedním ze tří orgánů Vinařského fondu. Dalšími jsou ředitel Fondu a Dozorčí rada.  

 

Nominace SV ČR do Rady Vinařského fondu

VF.jpg Svaz vinařů České republiky  projednal v představenstvu Svazu vinařů České republiky dne 29. 8. 2012 návrhy kandidátů do Rady Vinařského fondu a ministrovi navrhnul následující osobnosti.

 

Růžové - Kutná hora

ruzove.jpg Vážení vinaři, začátkem tohoto měsíce jsme vás oslovili s nabídkou prezentace vašich růžových vín na Svátku růžových vín v Praze v rámci aktuální komunikační kampaně na podporu růžových vín Růžové CZ. Součástí této kampaně bude i další aktivita, a to „Rosé vína v Kutné Hoře.“. Tuto akci realizuje Středočeský kraj, za podpory Vinařského fondu. Zástupci kraje se na nás v těchto dnech obrátili s žádostí oslovení vás vinařů nabídkou prezentace vašich růžových vín v rámci této akce.  

 

Informace o odvodech do VF z vína

VF.jpg Vážení vinaři, poslední dobou, se množí dotazy ohledně odvodů do Vinařského fondu podle nové legislativy. Zasíláme proto ty to informace, které by otázku odvodů měly objasnit.  

 

Elektronický zpravodaj VF 7-2011

VZMC.jpg Vinařský fond vydal pravidelný elektronický zpravodaj s pořadovým číslem 7-2011.

 

Změny v systému odvodů do Vinařského fondu

paragraf.jpg Vážení vinaři, dne 1.9. 2011 nabyla účinnosti novela č. 256/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství (dále jen „zákon“). Tato novela mimo jiné zavádí některá nová pravidla pro odvodovou povinnost do Vinařského fondu za víno poprvé uvedené do oběhu. Zcela nově je definován pojem „víno poprvé uvedené do oběhu“ a splatnost odvodu za víno.

 
1 2 3 4   Následující   ››