Výzva MZe k podávání žádostí k podpoře závlah

zavlahy.jpg Vážení vinaři, touto cestou Vás chceme informovat, že byla schválena Výzva Ministerstva zemědělství  k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 160 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy“ (dále jen program 129 160). Tato Výzva navazuje na Pravidla České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 4815/2015- MZE-15152 pro poskytování dotací z programu 129 160 – podprogramu 129 162 „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“ (dále jen Pravidla).

Tato pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách

http://eagri.cz/public/web/file/405846/I._vyzva_MZe_129_160.pdf

Pozor, nevztahuje se na kapkovou závlahu, která má svůj dotační program! Z dotace je možno financovat např.:

Podpora obnovy, budování a optimalizace závlahových sítí

  • výstavba a obnova čerpacích stanic,
  • výstavba a obnova odběrných objektů,
  • výstavba a obnova trubních rozvodů a závlahových kanálů,
  • výstavba a obnova závlahové nádrže,

vyzva_zavlahy.doc vyzva_zavlahy.doc (35,00 KB)