Výzva členské základně - novela vinařského zákona

panacek4.jpg Vážení vinaři, vzhledem k tomu, že se na MZe bude v současné době otevírat vinařský zákon v rámci jeho novelizace standardní vládní cestou, je možno do zákona zapracovat vaše rozumné a obhajitelné podněty či připomínky.

Vyzývám Vás tímto, abyste na adresu (postačuje mailovou - svcr@svcr_cz) Svazu zaslali své připomínky a podněty z praxe, na základě kterých by bylo vhodné  zákon novelizovat.

Tyto připomínky zašlete prosím nejpozději do 17.10.2014. Připomínky budou projednány v rámci Svazu a v případě, že budou přijaty pak předloženy MZe v rámci legislativního procesu zákona.

V případě, že jste již svůj podnět poslali, považujte tuto zprávu za bezpředmětnou.


S poděkováním a pozdravem

JUDr. Tibor Nyitray

prezident Svazu