Vyjádření představitelů Svazu k problematice VF

PSV__R.jpg Vážení vinaři, v  uplynulých dnech se objevily polemické názory týkající se několika oblastí vinařství a vinohradnictví v České republice. Jedním z diskutovaných bodů je užitečnost zachování Vinařského fondu, respektive mechanismus dělení finančních prostředků, které Vinařský fond spravuje a používá na podporu marketingu moravských a českých vín.    

Máme za to, že je třeba jednoznačně vyjádřit podporu zachování Vinařského fondu a to z následujících důvodů:

Vinařský fond zajišťuje marketingovou podporu moravských a českých vín jako celku v rámci ČR i v zahraničí. Díky marketingovým kampaním průběžně stoupá znalost a obliba našich vín mezi veřejností, což se podílí na vzrůstajících prodejích každého jednotlivého vinaře v ČR. Argumenty tvrdící, že malým vinařům tyto kampaně neslouží, jsou jednoznačně nepravdivé a troufáme si říct, že i lživé. Peníze z Vinařského fondu jsou používány například na podporu vinařské turistiky nebo akcí v jednotlivých vinařských obcích, což má za následek, že na Moravu za vínem přijíždí každým rokem více a více návštěvníků, kteří si již zvykli na to, že k dovolené na jižní Moravě víno neodmyslitelně patří. Jihomoravský kraj se i díky tomu stal druhým nejnavštěvovanějším regionem ČR.  Návštěvníci na jižní Moravě utrácejí své peníze za služby, jež jim ve velké míře poskytují právě vinaři. Každoročně Rada Vinařského fondu schvaluje řádově několik set žádostí o podporu dle vyhlášky MZe č.97/2006 Sb. Například v roce 2011 bylo podpořeno 387 žádostí a vyplacené prostředky přesáhly 20 mil. Kč. Značná část z těchto podpor je směřována právě do regionálních a lokálních akcí jako jsou vinobraní, košty, otevřené sklepy atd.

V rámci činnosti Vinařského fondu je budována značka Vína z Moravy, Vína z Čech, jejíž znalost se dramaticky zvýšila, skokově narostla publicita moravských a českých vín v našich médiích, z příspěvků Vinařského fondu je dále podporována činnost Národního vinařského centra a Salonu vín, bezesporu reprezentativní expozice našich vín. Díky dlouhodobé práci Vinařského fondu se podařilo vybudovat značku Svatomartinských vín, která z českého trhu téměř zcela vytlačila francouzské Beaujolais. Úspěšně se také daří prosazovat prodej našich růžových vín zaštítěných kampaní RŮŽOVÉ CZ.

Se Svatomartinským vínem souvisí jedna z námitek oponentů Vinařského fondu: prý se jako Svatomartinská prodávají v nákupních sítích nekvalitní a levná vína. Opět je třeba říci, že tento argument není pravdivý. Svatomartinská vína procházejí velmi pečlivým hodnocením realizovaným Národním vinařským centrem. Rozhodně nejde o formalitu – každý rok hodnocením neprojde cca 15 % přihlášených vzorků. Že jsou Svatomartinská vína v hypermarketech prodávána levně, je pak dané spíše obrovským tlakem řetězců na cenu. Rozhodně ale nejde o vína nekvalitní.

Jako argument proti existenci Vinařského fondu je uváděn příliš vysoký podíl marketingových aktivit směřovaných do oblasti retailu, čili do velkých obchodních řetězců, v nichž mají svá vína zalistována spíše větší vinařské podniky. V obchodních řetězcích se ale realizuje většina prodejů vína v ČR. Jsou tak místy, která jsou pro výchovu široké veřejnosti k preferování našich vín stěžejní. Zjednodušeně je možné říci, že pokud si lidé oblíbí moravská a česká vína v hypermarketech a naučí se v nich orientovat, začnou je vyhledávat i ve vinotékách nebo přímo u vinařů, což se opět týká každého z nás.

Druhým argumentem, proč je podpora v retailu správná, je následující úvaha: více než 50 % příspěvků do Vinařského fondu je odvedeno 15 největšími podniky v ČR. Do retailu je však investováno z prostředků Vinařského fondu pouze okolo 15 %. Podstatné množství financí velkých producentů tak zůstává ve Vinařském fondu a jsou používány k financování jiných aktivit, například už zmíněné podpory vinařské turistiky, na projekty obcí nebo jednotlivých vinařů. Dlužno říci, že jde v řadě případů o folklorní akce lokálního charakteru, z nichž mají benefit spíše menší vinaři včetně těch, kteří víno chápou vysloveně jako hobby a na příspěvcích do Fondu se nepodílejí.

Důležité je také uvědomit si, že do Vinařského fondu přispívá stát stejnou částkou, jakou mezi sebou vinaři sami vyberou a nejen to, další prostředky poskytuje Vinařskému fondu Jihomoravský kraj a i tyto slouží jako základ pro poskytnutí státní podpory. Jde o nemalé prostředky, které slouží podpoře moravských a českých vín, a pomáhají tak obchodu každého z nás. Tato významná státní pomoc, samozřejmě, s případným zánikem Vinařského fondu skončí a to nezvratně.

Zásadní věcí, kterou je třeba si uvědomit, je, že se i díky existenci Vinařského fondu podařilo vytvořit jednotnou linku prezentace našich vín a přesvědčit veřejnost o kvalitě moravských a českých vín. Pokud tato platforma padne, bude to znamenat roztříštění úsilí mnoha různých subjektů mnoha různými směry. Tato fragmentace v důsledku povede vinařství tam, kde jsou dnes jiné, dříve úspěšné zemědělské obory jako například květinářství nebo produkce vepřového masa – čeští výrobci nejsou jednotlivě schopni ustát cenový tlak dotovaného dovozu, jejich význam a objem prodejů dlouhodobě a nezadržitelně klesá.

Oponenti Vinařského fondu namítají, že nemají možnost se k chodu věcí vyjadřovat. I v tomto případě si ovšem dovolujeme tvrdit opak. Jakoukoli námitku je možné vznést na kterémkoli zasedání Svazu vinařů ČR, kterých se konec konců představitelé Vinařského fondu účastní, je možné s ní přijít za kterýmkoli členem Rady Vinařského fondu a nebo za pracovníky Vinařského fondu. Lze ji také doručit písemně. Ostatně při všech vinařských seminářích a přednáškových aktivitách, na kterých vystupují pracovníci Vinařského fondu jsou k tomuto účastníci vždy vyzýváni.

Rádi bychom apelovali na všechny moravské a české vinaře: Dříve než budeme rušit zavedené a fungující aktivity, zvažme, prosím, všechna pro a proti a také možné důsledky.

Ing. Jiří Sedlo, CSc., v.r.
předseda SV ČR

Ing. Josef Svoboda, v.r.
místopředseda SV ČR pro Moravu

Ing. František Mádl, v.r.
předseda dozorčí rady SV ČR