Volba předsedy SV ČR

volby1.jpg V souvislosti s úkolem z valné hromady SV ČR konané dne 21.2.2012 se představesntvo Svazu vinařů ČR rozhodlo svolat mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 24. 5. 2012 ve 13.00 hodin ve Velkých Bílovicích. Hlavním bodem jednání bude projednání návrhu novely Stanov a jednacího řádu SV ČR a volba předsedy SV ČR, doplněná o volbu chybějících členů představesntva.

Na jednání představesntva SV ČR, které proběhlo dne 29.3.2012 oznámil svou kandidaturu na předsedu JUDr. Tibor Nyitray, předseda představesntva společnosti SONBERK, a. s. Představesntvo jeho kandidaturu projednalo a následně mu hlasováním vyjádřilo jednomyslnou podporu. Současně tímto představesntvo vyzývá členskou základnu k předložená návrhů dalších kandidátů na funkci předsedy SV ČR, a to písemně představenstvu SV ČR, nejpozději do 18.5.2012.

Tibor_Nyitray.jpg

JUDr. Tibor Nyitray - narozen 5.10.1963, bydlí v Brně, rozvedený, 2 dospělé děti, hovoří anglicky, německy, slovensky, rusky a španělsky. V roce 1989 absoloval Právnickou fakultu UJEP v Brně, od 1995 je advokátem a realizuje dalši podnikatelské aktivity a manažerské funkce v obchodních společnostech. Absolvent Vinařské akademie ve Valticich, vlastní certifikát senzorických zkoušek SZPI. Účastní se v hodnotitelskych komisich různých soutěží. V roce 2001 zakládá vinařství Sonberk, a.s., kde je do současnosti předsedou představenstva.

V souvislosti s případným zvolením předsedou SV ČR JUDr. T. Nyitraye se uvolní jeho místo v představesntvu v rámci volby ze všech členů Svazu. Členská základna se tímto vyzývá k předložení návrhu kandidátů z řad oprávněných členů SV ČR, a to písemně představenstvu SV ČR nejpozději do 18.5.2012. (Upzornění: v případě nezvolení předsedy potřebnou většinou bude tato volba člena představenstva automaticky neplatná).

Tak jak bylo anoncováno, v rámci představesntva SV ČR rezignoval na svou funkci pan L. Maděřič, který byl zvolen z řad členů z velkopavlovické vinařské oblasti. Členská základna se tímto vyzývá k předložení návrhů kandidátů na volbu člena představesntva za velkopavlovickou oblast, a to písemně představenstvu SV ČR nejpozději do 18.5.2012. Kandidatura je možná pouze z řad členů přihlášených k velkopavlovické vinařské podoblasti.