Vinaři odmítají financovat propad trhu s lihovinami

TZ.jpg Velké Bílovice – Svaz vinařů ČR se ohrazuje proti nepravdivým a manipulativním tvrzením Petra Pavlíka, prezidenta Unie výrobců a dovozců lihovin a ředitele Likérky Stock Plzeň Božkov (27.8. ČT1, ČT24) a Vladimíra Steinera, výkonného ředitele Unie vývozců a dovozců lihovin (27.8. ČRo 1 Radiožurnál), kteří shodně tvrdí, že trh s lihovinami klesá, zatímco trh s víny roste. Toto tvrzení není pravdivé a jeho použití jako argumentace podporující snahy zavést spotřební daň na tichá vína je krajně nekorektní.  

Podle průzkumu společnosti Nielsen, zabývající se průzkumy trhu a spotřebitelského chování, klesá trh s tichým vínem stejně jako trh s pivem a lihovinami. Meziročně klesl množstevně o 12,6 %  a v tržbách o 6,5 %.

Podle on-trade auditu společnosti DataServis poklesla spotřeba tichých vín v českém gastronomickém sektoru mezi roky 2011 a 2010 o 1,4 % a mezi roky 2010 a 2009 dokonce o 8,5 %. Spotřeba tichých vín v české gastronomii poklesla při porovnání prvního pololetí roku 2012 a prvního pololetí roku 2011 o 4%

Tento pokles byl způsoben jednak změnou spotřebitelského chování a orientací spotřebitelů na jiné druhy nápojů (širší sortiment), ale hlavně za ním stojí nejistá ekonomická situace zákazníků a všeobecný pokles spotřeby. Tyto efekty dopadají jak na tichá vína, tak na destiláty a pivo.

Zavedení spotřební daně na tichá vína by mělo za následek zanedbatelný výběr daně, ale způsobilo by dramatický propad spotřeby moravských a českých tichých vín.

Svaz vinařů České republiky zásadně odmítá vládou navrhované zavedení spotřební daně na tichá vína a nehodlá obětovat své odvětví snahám pomoci lihovarnickému průmyslu k vyšším ziskům či sanaci ztrát. Svaz vinařů připravuje vypracování nezávislé studie dopadů zavedení spotřební daně na tichá vína, protože ministerstvo financí svůj návrh žádnou studií podložený nemá.

JUDr. Tibor Nyitray, předseda Svazu vinařů ČR
Tel.: 608 682 772
E-mail: tibor.nyitray@svcr_cz

Ing. Martin Půček, tajemník Svazu vinařů ČR
Tel.: 606 743 231
E-mail: martin.pucek@svcr_cz