Usnesení představenstva Svazu vinařů České republiky

hrozinek.jpg Usnesení představenstva Svazu vinařů České republiky ( dále jen Svazu) k vládnímu návrhu novely zákona o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Čj. OVA: 1280/15.

Představenstvo Svazu projednalo na svém zasedání dne 27. 1. 2016 návrh výše uvedené novely zákona a jednomyslně 13 přítomnými hlasy přijalo následující usnesení:

Představenstvo Svazu vítá novelu zákona schválenou vládou dne 18. 1. 2016. Představenstvo Svazu konstatuje, že tato novela je krokem správným směrem. Svaz i nadále považuje za nesprávné řešení nového povinného značení údaje o provenienci (§ 16, odst. 4), protože toto značení nebude povinné pro všechny obaly vín na trhu v ČR, je pro domácí producenty diskriminační a tato úprava jde výrazně nad rámec povinností stanovených předpisy EU. Svaz i nadále trvá na stanovení povinného použití logotypu specifikovaného prováděcím právním předpisem, pro vína CHZO a CHOP z ČR. Změna vinařského zákona sama o sobě je sice potřebná, avšak nepostačuje k celkovému efektivnímu boji proti černému trhu s vínem v ČR. Svaz žádá premiéra vlády ČR, aby koordinoval i ostatní resortní ministry k realizaci dalších opatření navrhovaných Svazem, a to zejména:

  • zavedení trestného činu falšování vína (potravin),
  • zavedení povinných licencí (koncesí, registrací) a výhradního použití systému EMCS pro import vína do ČR,
  • zavedení koncese na prodej sudového, čepovaného a rozlévaného vína.

Jménem představenstva Svazu

JUDr. Tibor Nyitray, v.r.
prezident Svazu

Ke stažení:
Usneseni_predstavesntva_Svazu_27.1.2016.pdf Usneseni_predstavesntva_Svazu_27.1.2016.pdf (378,15 KB)