Světoví mistři ve spotřebě sektů

sabrage.JPG Němečtí spotřebitelé si oblíbili sekty. Za poslední rok zkonzumovali 335 milionů litrů sektů, což je v přepočtu na hlavu nárůst z 4,1 na 5,5 litrů/lahví sektů. Tuto informaci publikoval Deutsche Weininstitut (DWI) na základě dat německého statistického úřadu. Na základě celkového odhadu světového trhu se šumivým vínem v celkovém objemu asi 2 miliard lahví za rok, se každá asi 5 láhev vypije v Německu.

Méně pěstitelského sektu

Dle DeStatis–Statistik vyprodukovalo v Německu 1590 podniků asi 420 milionů lahví sektu s minimálním obsahem alkoholu 6 obj. %. Z toho se prodá od 1364 podniků méně jak 10.000 litrů za rok. Pod těmito čísly najdeme také producenty pěstitelského sektu, kteří zaujímají velmi malý objem celkového trhu. Pouze 0,8 % z veškerého vyprodukovaného šumivého vína v Německu v roce 2011 pochází od malých vinařů. 86 % veškerého sektu pochází od 7 největších producentů s produkcí 5 a více milionů litrů za rok. V průměru bylo uvedeno na trh v roce 2011 od malých podniků asi 2500 lahví sektů. U velkých podniků se jednalo v průměru o 38 milionů lahví za podnik.

Dovoz primárního vína

Ze sklizně německých hroznů jde na produkci sektů relativně malá část. Tyto jsou většinou použity pro pěstitelské sekty či sekty s původem, které jsou na etiketách značeny jako „Deutscher Sekt“ nebo Sekt, stanovené oblasti.  Většina v Německu produkovaných sektů pochází z dovozového primárního vína, která jsou dovážena do Německa jako sudová a následně druhotně zkvašena pro sekty.