Svaz vinařů ČR zvolil předsedu

VHSVCR.jpg JUDr. Tibor Nyitray se stal novým předsedou Svazu vinařů České republiky. Stalo se tak na mimořádné valné hromadě ve Velkých Bílovicích, která byla svolána na 24.5.2012. Při volbách získal 84,3 % platných hlasů.

Předseda představenstva společnosti SONBERK, a.s. se narodil 5.10.1963, bydlí v Brně, je rozvedený, 2 dospělé děti, hovoří anglicky, německy, slovensky, rusky a španělsky. V roce 1989 absoloval Právnickou fakultu UJEP v Brně, od 1995 je advokátem a realizuje dalši podnikatelské aktivity a manažerské funkce v obchodních společnostech. V roce 2001 zakládá vinařství Sonberk, a.s., kde je do současnosti předsedou představenstva.

Tibor_Nyitray.jpg

Valná hromada zvolila také zástupce do představenstva z řad členů velkopavlovické podoblasti, kterým se stal Ing. Jakub Šamšula z Čejkovic.

Valná hromada projednala návrh nových Stanov a jednacího řádu, které byly následně přijaty. Zásadní změna nových Stanov je institut pozastavení členství takovému členovi, proti kterému bylo příslušnými orgány činnými ve správním, občanskoprávním nebo trestněprávním řízení, zahájeno řízení pro podezření ze spáchání skutků, nebo jiných skutečností, které jsou v rozporu se zákony, jinými právními předpisy, nebo pravidly či zásadami poctivého jednání, regulujícími pěstování hroznů révy vinné, výrobu, zpracování, prodej, uvádění do oběhu vína a jiných produktů révy vinné, či jinou činnost související s vinařstvím, a to až do pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu. Tato pravomoc se dává představesntvu SV ČR.

Valná hromada přijala také nový dokument ve formě příspěvkového řádu, kterým se navyšuje členský příspěvek členům asi na dvojnásobek stávající částky.

V rámci diskuse byla členská základna seznámena s návrhem programu pro integrovanou produkci poroce 2014, který byl připraven jako společný materiál SV ČR a Ekovínu.