Svaz vinařů oceňuje podporu ministra zemědělství a hejtmana Jihomoravského kraje

stanovisko.jpg   Jménem Svazu vinařů České republiky velmi oceňuji podporu, kterou nám v úsilí o odvrácení úvah o zavedení spotřební daně na tichá vína poskytl ministr zemědělství Ing. Petr Bendl a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.  

Jsem rád, že sdílíme shodné stanovisko vnímající spotřební daň jako krok poškozující moravské a české vinaře, vinohradníky a navázané obory, a pevně věřím, že se nám společnými kroky podaří přesvědčit všechny kompetentní instituce a jejich představitele o správnosti a prospěšnosti ponechání tichých vín s nulovou sazbou spotřební daně.

Ing. Jiří Sedlo, CSc.

předseda SV ČR