Stanovisko Svazu vinařů ČR k zavedení nenulové spotřební daně na tichá vína

stanoviskoSV___R.jpg   Velké Bílovice – Svaz vinařů České republiky odmítá argumentaci Ministerstva financí ČR, která zdůvodňuje a podporuje zavedení spotřební daně na tichá vína. Údaje, které ministerstvo v souvislosti s produkcí vína v České republice uvádí, jsou nepřesné, zavádějící a mnohdy zjevně účelové. Zároveň nebyla ze strany ministerstva financí publikována jediná relevantní analýza dopadů zavedení spotřební daně na výrobu a spotřebu vína v České republice, zaměstnanost v regionech a státní rozpočet.  

 

Svaz vinařů ČR proto v současné době zajišťuje vypracování komplexní studie dopadů zavedení navrhované sazby daně na ekonomiku, sociální oblast, zaměstnanost, související činnosti, tj. restaurace, ubytovací zařízení, turistiku apod., u jednoho ze zástupců tzv. velké čtyřky auditorských společností.

Jediná dosavadní rozpočtová „analýza“ ministerstva financí pracuje s triviálním vzorečkem:

2 mil. hl (roční spotřeba vína v ČR) minus 0,7 mil. hl (produkce v ČR) = 1,3 mil. hl krát 10 Kč (navrhovaná výše spotřební daně)

Aktuální odhadovaný výnos zavedení daně ve výši 1,3 mld. Kč je další z řady čísel, které ministerstvo financí uvádí, ovšem ani v tomto případě neposkytlo žádný rozbor, jak k dané sumě dospělo. Předcházely jí 2 miliardy (leden 2012) a 300 miliónů (duben 2012). Ani u předchozích odhadů ministerstvo nezveřejnilo způsob výpočtu odhadovaného výnosu.

S kladným výnosem výběru od tuzemských producentů ministerstvo aktuálně nepočítá, v kalkulaci navíc zcela chybí náklady na výběr daně od importérů a pokles oficiálně deklarované spotřeby způsobený skokovým nárůstem ceny (reálný pokles spotřeby vína v ČR, rozmach šedé a černé ekonomiky).

Takto skokové zdražení (u vína v ceně 60 Kč o cca 23 %, u vína za 120 Kč 11,5 %) z popudu státu nepostihlo žádnou komoditu v historii České republiky (ani cigarety, ani destiláty, ani pohonné hmoty atd.). Zavedení spotřební daně by tak bylo diskriminační opatření postihující jen jeden konkrétní region a obor podnikání.

Ministerstvo financí zároveň uvádí, že plánuje osvobodit od spotřební daně malé vinaře s produkcí do 2000 l/rok. Ministerstvo však nikoho osvobozovat nemusí. V platné legislativě je totiž nedanění produkce v tomto objemu zakotveno už několik let. Ministerstvo financí však takticky zamlčelo skutečnost, že tato závazná směrnice přímo zakazuje osvobodit od spotřební daně víno určené pro prodej, tzn. aby malovinaři neměli povinnost odvádět spotřební daň, museli by své víno rozdávat. Produkce do 2000 l ročně navíc odpovídá průměrným výnosem jen cca 0,5 ha rozlohy vinice, tedy fakticky se týká jen hobby vinařů a zahrádkářů.

Ministerstvo financí zároveň mylně uvádí, že se moravští a čeští vinaři na spotřebě vína v České republice podílejí jen cca 20 - 25 %. Podle oficiálních údajů o tuzemské produkci, které uvádí Ministerstvo zemědělství ČR (Situační zpráva RÉVA - Víno 2011), dosahuje celková roční spotřeba vína v ČR 2 mil. hl/rok. Podíl produkce vína z hroznů vypěstovaných v ČR z ní představuje 0,67 mil. hl, tj. 33,5 %, což přibližně odpovídá desetiletému průměru. Produkční potenciál osázených ploch 17 500 ha je cca 0,8 - 0,9 mil. hl, tedy 40 – 45 %, tedy cca dvojnásobek aktuálně uváděných dat ministerstvem financí.

Všechny vinařské země v EU (s výjimkou Francie, kde vinaři platí spotřební daň 0,8 Kč/l, kterou stát následně převádí do společného marketingového fondu) mají nulovou sazbu na tichá vína. V podobném postavení jako ČR je např. Německo, které kryje vlastní produkcí pouze 30 % spotřeby a 70 % dováží, přesto o zavedení spotřební daně ani neuvažuje. O zavedení spotřební daně neuvažuje ani dluhy zmítané Řecko.

Stejně tak zavádějící je informace ministerstva financí o zamýšlených kompenzacích vybrané daně tuzemským pěstitelům révy vinné. Jediná možnost, jak toho docílit v souladu s legislativou EU je tzv. podpora restrukturalizace vinic (zlepšení stavu vinic, vyklučení starých a nahrazení efektivnějšími odrůdami atd.). Na restrukturalizaci však již v současné době EU prostředky posílá. Ministerstvo tak buď chce vydávat již existující podporu EU za vlastní kompenzaci zavedení daně, nebo plánuje v rámci zefektivňování státní správy vinařům peníze nejprve sebrat, aby jim pak přes nově vytvořený administrativní aparát jejich malou část obcházením evropské legislativy vrátilo zpět. Případnou změnu pravidel by musela schválit Evropská komise v rámci tzv. notifikace, procesu trvajícímu minimálně jeden rok.

Svaz vinařů České republiky proto odmítá vládou navrhované zavedení spotřební daně na tichá vína jako opatření nekoncepční, rozpočtově neefektivní, podporující šedou a černou ekonomiku a existenčně ohrožující celé odvětví. V důsledku by kromě výrazného zhoršení odbytu vína na českém trhu znamenalo zvýšení administrativní zátěže vinařů a jednoznačné poškození konkurenceschopnosti našeho vinařství v evropském kontextu.

Pro více informací:

JUDr. Tibor Nyitray – předseda SV ČR
Tel.: 608 682 772
E-mail: tibor.nyitray@svcr_cz

Ing. Martin Půček - tajemník a tisk. mluvčí SV ČR
Tel.: 606 743 231
E-mail: martin.pucek@svcr_cz