Stanovisko Svazu k zavedení spotřební daně z tichého vína

stanoviskoSV___R.jpg Svaz vinařů České republiky zásadně odmítá oficiální návrh ministra M. Kalouska (TOP09) pro zavedení spotřební daně z tichého vína ve výši 10 Kč/litr.

Svaz vinařů pozorně vyslechnul aktuální návrh na zavedení sazby spotřební daně na tiché víno ve výši 10,- Kč/litr z dílny ministra M. Kalouska (TOP09) viz návrhy na stabilizační opatření, avšak tento návrh Svaz jednoznačně odmítá. Není zde žádný racionální důvod na zvedení sazby daně v navržené výši, tudíž ani není nutné osvobození drobných vinařů produkujících 10-20 hl vína za rok.

Pro odmítnutí tohoto návrhu se již za vinaře oficiálně vyjádřil ministr zeměděsltví, který vydal taktéž odmítavé stanovisko (k dispozici zde i zde. Podobné vyjádření jsme mohli slyšet od dalších představitelů politických stran. Proti se vyjádřili Zbyněk Stanjura (ODS), Petr Gazdík (Starostové), Karel Schwarzenberg (TOP09), Michal Hašek (ČSSD), Pavel Kováčik (KSČM). Reportáž České televize je ke zhlédnutí zde. Tisková konference hejtmana Michala Haška je ke zhlédnutí zde.

Pro Svaz vinařů ČR jest tato aktuální problematika absolutní prioritou. Nyní budou probíhat intenzivní jednání se všemi dotčenými subjekty i osobami za účelem zamítnutí tohoto návrhu.

Zde jen opakujeme zásadní argumenty pro zachování nulové sazby:

Mezinárodní kontext:

 • V žádné vinařské zemi EU daň na tichá vína zavedena není, protože by negativně postihovala domácí vinaře.
 • Spotřební daň byla z vinařských zemí zavedena v Maďarsku. Projekt byl ale vyhodnocen jako neúspěšný a odvod byl převeden do marketingového fondu.
 • Spotřební daň na víno nemají v úmyslu zavést ani státy s největšími rozpočtovými problémy jako Řecko, Portugalsko, Itálie či Španělsko. Toto opatření totiž zhoršuje pozici domácích výrobců, a tak působí přímo proti vyváženému rozpočtu státu.
Ekonomický důvod:
 • Výběr spotřební daně na tichá vína je s ohledem na velké množství drobných producentů mimořádně technicky náročný. Důsledkem by byl chabý výběr doplněný rozvojem šedé ekonomiky a propadem ve výběru stávajících daní (DPH, daň z příjmů, odvodů z navázaných odvětví atd.).
 • Výběr spotřební daně srovnatelné s daní z piva, tedy na úrovni 4 200 Kč/hl 100% lihu, by v důsledku znamenal dle našich propočtů roční ztrátu ve výši cca 60 miliónů korun.
 • Zavedení nenulové spotřební daně na tichá vína by znamenalo enormní administrativní a finanční zátěž pro vinaře, která by se promítla do jejich hospodářských výsledků (výběru daní z příjmu a DPH) a finanční stability celého sektoru.
 • Významnou ztrátou pro Českou republiku bude také enormní nárůst nákupu vína v okolních zemích, které spotřební daň nemají (Rakousko, Německo, Slovensko a Maďarsko) a jeho nezdaněný prodej na našem území. Utrpěla by i v poslední době značně rozvíjená vinařská turistika, hosté by se přesunuli za nezdaněným vínem do Rakouska.
Regionální důvod:
 • Vinařství a na něj napojené obory jsou na jižní Moravě jedním z největších zaměstnavatelů. Všechny kroky proti rozvoji vinařství by vedly k zvýšení nezaměstnanosti, poklesu životní úrovně v regionu a zvýšeným nákladům pro stát i samosprávy.
 • Vinaři se významně podílejí na rozvoji cestovního ruchu, díky němuž proudí do regionu finance turistů z České republiky i zahraničí. Neexistence spotřební daně na tichá vína je administrativně nejjednodušší, a tedy i nejefektivnější způsob podpory rozvoje regionu.
 • Vinařství má významný přínos při tvorbě a péči o krajinu. Útlum či odčerpávání financí z odvětví povede také k útlumu jeho krajinotvorné role.
Společenský důvod:
 • Obecný trend ve vyspělých státech je podpora konzumace vína jako kulturního nápoje. Víno a kulturní dění kolem něj významně přispívají rozvoji společnosti.
 • Víno má prokazatelně pozitivní účinky na lidský organizmus (léčivé, terapeutické a dezinfekční).