Stanovisko SV ČR k závěrům SZPI

P__edstavenstvo.jpg Svaz vinařů České republiky vítá kroky pracovníků Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen Inspekce), které byly zveřejněny v tiskových zprávách na webu Inspekce v souvislosti s uváděním na trh vín, u kterých nelze jednoznačně prokázat původ.  

Vzhledem k tomu, že pravidla na trhu jsou dána současnou platnou evropskou i národní legislativou, považujeme za správné, že se Inspekce snaží svou kontrolní činností zajistit soulad správné výrobní praxe s legislativou a dojde k eliminaci produktů, které byly vyrobeny v rozporu s legislativou. Tyto postupy Inspekce rozhodně povedou k zajištění zdravě konkurenčního prostředí. Svaz vinařů České republiky pevně věří, že tento „vztyčený prst“ Inspekce pomůže k tomu, že podobné záležitosti se v oboru nebudou opakovat. V současné době probíhá diskuse na půdě Svazu jakým způsobem v rámci novelizace vinařského zákona zpřísnit systém prodeje a nákupu hroznů, moštů a stejně tak nákupu vína. Svaz vinařů ČR pevně věří, že kroky Inspekce budou pokračovat podle pravidla "padni komu padni".