Stanovisko MZe ke značení vín z ekologicky pěstovaných hroznů

biologo.jpg Ministerstvo zemědělství vydalo stanovisko, jakým způsobem značit vína, která jsou vyprodukována z ekologicky pěstovaných hroznů.

V současné době lze biologem EU, biologem ČR (tzv. bio-zebra) a výrazem bio, eko, nebo organic označovat pouze bioprodukty a biopotraviny vyrobené v souladu s pravidly nařízení Rady 834/2007 a nařízení Komise 889/2008, a dále v souladu se zákonem 242/2000Sb. o ekologickém zemědělství. Sklepní technologie výroby vína není v těchto předpisech obsažena a tedy víno nemůže být takto v žádném případě označeno.

V tuto chvíli je možné na etiketu uvést větu „víno vyrobené z ekologicky pěstovaných hroznů“, a to pouze v případě, že vinice, ze které hrozny pocházely, je již certifikována v režimu ekologického zemědělství, což výrobce vína doloží platným certifikátem jedné z kontrolních organizací EZ.

Ministerstvo zemědělství se bude snažit v co nejkratší době novelizovat zákon č. 242/2000Sb, a mimo jiné v něm zajistit možnost použití bio-zebry na těchto etiketách.

Ing. Jan Gallas
vedoucí oddělení ekologického zemědělství
Odbor environmentální a ekologického zemědělství 
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17, Praha
tel: +420 - 221 81 2233
mob: +420 - 724 335 044