Stanovisko k závěrům SZPI

stanovisko.jpg V souvislosti s informací Státní zemědělské a potravinářské inspekce o zjištěních uvádění do oběhu vín s neznámým původem, vydávají Svaz vinařů České republiky, Českomoravský svaz vinařských podniků, Národní vinařské centrum a Vinařský fond následující stanovisko. (Velké Bílovice 6. 12. 2010)

Moravští a čeští vinaři dělají kvalitní vína

V současné době probíhá spor mezi Templářskými sklepy Čejkovice a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI). SZPI tvrdí, že Templářské sklepy Čejkovice dodaly na trh vína neznámého původu hroznů a požaduje jejich stažení. Vinaři v ČR by byli velmi neradi, aby se tento spor dotkl moravského a českého vína a vinařství jako celku.

Předně je třeba zdůraznit, že moravští a čeští vinaři dělají svou práci zodpovědně a poctivě. Jednotlivým úmyslným či nedbalostním pochybením však nelze nikdy zcela zabránit. Podporujeme proto SZPI a její systém pravidelných kontrol, které pomáhají vinařům a vínům z Moravy a Čech udržovat si svou dobrou pověst a prvotřídní kvalitu.

Nepřísluší nám, abychom hodnotili, na čí straně je ve sporu Templářských sklepů Čejkovice a SZPI právo, jednoznačně však odsuzujeme jakékoli výrobní a obchodní praktiky, byť i v rovině administrativních pochybení, které mohou mít za následek přísun vín s nejasným původem a kvalitou na náš trh. Každé takové jednání poškozuje všechny ostatní vinaře a může v očích spotřebitelů zpochybňovat obecně prvotřídní kvalitu moravských a českých vín.

Bylo by chybou vnímat spor jedné vinařské společnosti a státního orgánu jako spor o moravské a české víno a vinařství. Bez ohledu na konečný výsledek tohoto sporu tvrdíme, že moravští a čeští vinaři jsou poctiví a produkují vysoce kvalitní vína, která obstojí i ve srovnání s evropskou špičkou. Úspěchy na mezinárodních soutěžích nejen z posledních dob a jejich celosvětová prestiž jsou toho nezpochybnitelných dokladem.

 

Jménem výše uvedených institucí

 

Ing. Jiří Sedlo, CSc., předseda Svazu vinařů České republiky
Ing. Antonín Šťastný, prezident Českomoravského svazu vinařských podniků
Ing. Josef Vozdecký, předseda Správní rady Národního vinařského centra
Ing. Milan Venclík, předseda Rady Vinařského fondu

Ke stažení: