Stanovisko k evidenci nákupu vína

P__edstavenstvo.jpg   Z důvodu šíření různých nepřesných informací vydává Svaz vinařů následující stanovisko:  

 

Představenstvo SV ČR na svém zasedání 9. 9. 2010 schválilo 21 připomínek k novele vinařského zákona. Většinou se týkaly zpřísněné kontroly oběhu vína a CHOP/CHZO. Zpřísnění kontroly vína bylo navrženo z toho důvodu, že většina vinařů volala po zabránění nelegálního dovozu vína a především jeho vydávání za moravské víno. Pro obchodníky s vínem byl nešťastně zvolen obdobný text povinnosti, jakou mají sami výrobci vína.

Všech 21 připomínek je jako příloha součástí zápisu z jednání představenstva SV ČR a od 12. 10. 2010 jsou zveřejněny na stránkách Svazu, v sekci pro členy, ke které má každý člen SV ČR po registraci volný přístup. Nikdo z členů na text nereagoval, dokonce ani hned po nabytí účinnosti novely zákona před sklizní 2011.

Protože jsme si pochybení později uvědomili, začali jsme se zajímat o možná řešení. Na přelomu ledna a února 2012 se bude oprava projednávat již ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Při vědomí projednávané opravy a rovněž z důvodu potřeby obrovského množství kontrol u obchodníků není kontrola těchto stávajících povinností pro SZPI prioritou.

Očekáváme tedy brzkou nápravu a omlouváme se všem, komu to způsobilo problémy.

 

Za Svaz vinařů ČR

Ing. Jiří Sedlo, CSc.

předseda