Stanovisko SV ČR k výsadbovým právům

P__edstavenstvo.jpg   Svaz vinařů ČR dlouhodobě podporuje zachování výsadbových práv i po roce 2015. Důvodem jsou jednak ohromné prostředky, které byly v posledních třech letech vyplaceny těm vinařům, kteří se vzdali svých vinic bez možnosti jejich obnovy a pak především obava z nadbytku vína na trhu EU, takže i v ČR.  

 

Programu „klučení vinic“ Evropské komise se ujali vinaři v rozhodujících vinařských státech EU, kde vznikal největší přebytek vína. Po roce 2015 a zrušení výsadbových práv by v těchto státech byla opět obnovena původní nadprodukce, tzn. prostředky vložené do klučení vedeného cílem snížení této nadprodukce by se staly „zbytečně vyhozenými“. A nejde o žádné drobné – za ty 3 roky je to přibližně stejná částka jako roční rozpočet společné organizace trhu s vínem EU, tedy přes 25 miliard Kč.

Výsadbová práva dále pomáhají účelně regulovat vinohradnictví i uvnitř ČR vymezením pozemků a jejich rozsahu, na kterých se může tržně pěstovat réva vinná.

Proto SV ČR dlouhodobě podporuje další zachování výsadbových práv a v rámci COPA/COGECA patříme od počátku k těm, kteří to požadují. Mrzí nás, že se obdobně nezachoval i náš stát a nepatří tak mezi prvních 9 členských států totéž prosazujících.

Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 21. 4. 2011

předseda SV ČR

zástupce AK ČR v pracovní skupině „víno“ při COPA/COGECA

**********************************************************************************************************

Tiskové prohlášení COPA-COGECA

COPA-COGECA vítá iniciativu devíti členských států k zachování výsadbových práv v evropském sektoru vína.

COPA-COGECA podporuje výzvu devíti členských států k zachování výsadbových práv pro vinice určené k produkci hroznů všech druhů vína v EU a varuje před značným vysídlováním venkovského prostoru EU, nenajde-li tato výzva realizaci.

Generální tajemník COPA-COGECA Pekka Pesonen sdělil: „Je to ve shodě s naší pozicí. Uvedený dopis zaslalo komisaři pro zemědělství EU Dacianu Ciolosovi devět členských států – Francie, Německo, Itálie, Kypr, Lucembursko, Rakousko, Maďarsko, Portugalsko a Rumunsko – v období přípravy na vyhodnocení reformy trhu s vínem Evropskou komisí.“

Předseda pracovní skupiny „víno“ při COPA-COGECA, Thierry Coste, zdůraznil: „COPA-COGECA se obává velmi obtížné situace v evropském sektoru vína, pokud budou výsadbová práva zrušena. Liberalizace výsadbových práv bude mít za následek závažné změny pro evropské vinařské oblasti a vysídlování venkovského prostoru. Bude to přechod systému, ve kterém producent nebo družstvo připravoval víno, na intenzivnější, průmyslový model výroby. Následkem bude značná nerovnováha trhu se vznikem nadprodukce. Systém výsadbových práv vede ke stabilizaci produkce a trhu s vínem v EU a k zajištění kvality vín produkovaných v EU.“

COPA-COGECA naléhavě žádá Evropskou komisi o zvážení výše uvedeného při zpracovávání hodnotící zprávy sektoru vína před koncem roku 2012. Dále se COPA-COGECA obrací s veškerým důrazem na evropské poslance, aby při hlasování o zprávě k budoucnosti SZP v květnu zajistili udržení výsadbových práv po roce 2015.

Překlad Jiří Sedlo, Svaz vinařů ČR, 21. 4. 2011