Situační a výhledová zpráva - Réva vinná a víno

MZE.jpg Ministerstvo zemědělství vydalo novou situační a výhledovou zprávu za rok 2008 (vydání duben, 2009).

Předkládaná Situační a výhledová zpráva (dále jen „SVZ") navazuje na informace uvedené ve zprávě, která byla vydána v dubnu roku 2008. Údaje obsažené ve zprávě byly zpracovány na základě informací dostupných k 31. prosinci 2008 (pokud není uvedeno jinak).

Situační a výhledová zpráva

svz_2009.jpg