Seminář - průvodní doklady

dohoda.jpg V souvislosti se striktním vyžadováním průvodních dokladů při uvádění do oběhu vinařských produktů v souladu s NK (ES) č. 436/2009 v platném znění, od SZPI, proběhly dva semináře za účelem vysvětlení legislativních okolností a povinnosti ve věci vyžadování a vystavování průvodních dokladů.

Z obou seminářů (z Valtic i z Velkých Pavlovic) jsme sesbírali podněty, zaslali je na MZe a SZPI a čekáme na projednání.

Účastníkům semináře a samozžejmě dalším, zde dáváme k dispozici řadu dokumentů a prezentací, které budou na semináři diskutovány.

Prezentace:

B.Pavelka_pruvodni_doklady_k_vinarskym_produktum_Valtice.pdf B.Pavelka_pruvodni_doklady_k_vinarskym_produktum_Valtice.pdf (662,18 KB)

Pruvodni_doklad_E_Bacchus.pdf Pruvodni_doklad_E_Bacchus.pdf (118,78 KB
Pruvodni_doklad_E_Bacchus_VYSVETLIVKY.pdf Pruvodni_doklad_E_Bacchus_VYSVETLIVKY.pdf (192,31 KB)
Zjednoduseny_pruvodni_doklad.pdf Zjednoduseny_pruvodni_doklad.pdf (38,28 KB
Zjednoduseny_pruvodni_doklad_VYSVETLIVKY.pdf Zjednoduseny_pruvodni_doklad_VYSVETLIVKY.pdf (160,12 KB)
VI_1.pdf VI_1 - přeprava mezi EU a 3.zeměmi.pdf (45,27 KB)
Jak_vyplnovat_pruvodni_doklady_vytah_z_NK_436_2009.pdf Jak_vyplnovat_pruvodni_doklady_vytah_z_NK_436_2009.pdf (249,45 KB
Vyjimky.pdf Vyjimky.pdf (119,52 KB)
Pruvodni_doklady_popis_a_vysvetlivky_pokyny_SZPI.pdf Pruvodni_doklady_popis_a_vysvetlivky_pokyny_SZPI.pdf (849,79 KB)

Legislativa:

Konsolidované znění NR a EP - 1308-2013.PDF Konsolidované znění NR a EP (ES) č. 1308/2013.PDF (2,73 MB
Konsolidované znění NK (ES) 436-2009 o průvodních dokladech.pdf Konsolidované znění NK (ES) č.436/2009 o průvodních dokladech.pdf (1,18 MB)
NK (EHS) 3649-1992 o zjednodušeném průvodním dokladu.pdf NK (EHS) 3649/1992 o zjednodušeném průvodním dokladu.pdf (591,10 KB)

Odkazy:

Informace SZPI pro vinaře
Informace SZPI pro vinaře - aktuality
Datábáze E-bachus - vyhledávání - v databází názvů v EU

Případné dotazy martin.pucek@svcr_cz, 606743231.