Seminář k vinařství v Senátu PČR

sen__t.jpg   V úterý 16. listopadu 2010 proběhnul v Senátu PČR pod záštitou senátora Ing. Jana Hajdy seminář k problematice českého a moravského vinařství.  

 

V rámci semináře byla diskutována zásadní 2 témata:

1. K tématu seriózního vinařského prostředí vystoupil ústřední ředitel SZPI Ing. Jakub Šebesta, který poukázal na nekorektní označování vín, která jsou prokazatelně neznámého původu. Ing. Pavel Novotný, generální ředitel Generlálního ředitelství cel, objasnil možnosti kontroly dovážených vín.

2. V dalším bodu vystoupili zástupci SZIF, kteří k současné živě diskutované problematice restrukturalizace vinic ve vztahu k dotacím sdělili toto zásadní stanovisko:

a) na vinice vyklučené před 5. 9. 2010 se pohlíží jako na opatření provedená před platností NK (ES) 772/2010. V případě, že pěstitel vyklučil vinici před 5. 9. 2010 a podal oznámení o změně, resp. žádost o udělení POV na tyto vinice i po tomto datu, je náhled na posouzení stejný.

b) vinice klučené po 5. 9. 2010 – po vydání nové směrnice, pěstitel nahlásí záměr klučení pracovníkům SZIF – kteří provedou kontrolu a dají souhlas ke klučení.

c) v měsíci prosinci bude pokračovat jednání tak, aby se v budoucnu kontroly v terénu omezily na 5% a maximálně se využívalo údajů uvedených v Registru vinic včetně dřívějších měření.

Jednání se rovněž zúčastnili: zástupci Svazu vinařů ČR Ing. J. Sedlo, Csc. Ing. M. Půček, za  Ministerstvo zemědělství ČR náměstek ministra Ing. O. Černoch a Ing. A. Králíček.

Tato jednání jsou zásadní pro možnost čerpání cca 100 mil. evropských dotací pro restrukturalizaci vinic.