Seminář - 22. kolo výzvy PRV - stroje do vinic

ilustr_foto4.jpg Svaz vinařů České republiky a Regionální agrární komora JMK uspořádali seminář u příležitosti 22. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Semináře proběhnul dne 19. 1. 2015 od 13.00 hodin ve Velkých Bílovicích v kulturním domě na náměstí ve Velkých Bílovicích (vhod vlevo od KD).

Na semináři vystoupili:

Ing. Martin Fantyš, tajemník Agrární komory České republiky

Financování zemědělství z Programu rozvoje venkova pro období 2015 – 2020

Financování dle výzvy 22. kola příjmu žádostí z PRV 2007-2013

Ing. Bronislava Palová, Státní zemědělský a intervenční fond, pracoviště Brno

Pravidla a podmínky podávání žádostí dle 22. kola výzvy

Ke stažení:

Prezentace_prijem.pdf Prezentace_prijem.pdf (323,83 KB)

Ing. Tomáš Kolář, Státní zemědělský a intervenční fond, pracoviště Brno

Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků

Ke stažení:

Prezentace_kontrola.pdf Prezentace_kontrola.pdf (3,23 MB)

Za SV ČR a RAK JMK

Ing. Martin Půček, Ing Václav Hlaváček, CSc.,