Sdělení MZe k navýšení počtu postřiků a Cu+

IntegrovanaProdukce.jpg MZe zaslalo sdělení, ve kterém se vyjadřuje k žádosti SV ČR na navýšení počtu postřiků na ha a množství Cu+/ha v letošním kritickém roce.

IP_dopis_MZe.jpg