Sdělení Komise

eu.jpg Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru reionů o politice jakosti zemědělských produktů.  

Ke stažení:

com2009_234_cs.pdf com2009_234_cs.pdf (492,24 KB)