Růžové víno

ruzove.jpg   Komisařka Mariann Fischer Boel po delším nátlaku evropských vinařských organizací (AREV, COPA/COGECA, ….) ve věci výroby růžového vína ustoupila  

 

Komisařka se vyjádřila v tom smyslu, že naslouchá názoru producentů a uznává jejich argumenty. Nechce ublížit tradiční produkci růžového vína a proto v návrhu prováděcích předpisů, který bude projednáván členskými státy v druhé polovině tohoto měsíce, bude zachován zákaz řezání bílého a červeného vína.

Jiří Sedlo, Svaz vinařů ČR