Ruský trh alkoholických nápojů – trendy a novinky v legislativě

zesveta.jpg Spotřeba alkoholu v Rusku se snižuje a trh klesá Rusko tradičně patří k zemím s největší spotřebou alkoholu na světě, což potvrzují i výsledky Světové zdravotnické organizace. Důsledkem nadměrného pití je mj. zvýšená úmrtnost mužů a nižší střední délka života u mužů ve srovnání s jinými zeměmi . Od roku 2009 se ruská vláda snaží kontinuálně s tímto negativním společenským jevem bojovat a přijímá řadu opatření, která souvisejí s dostupností alkoholu.

Kromě níže popsaného zvyšování akcízu a zvyšování minimálních cen na některé druhy alkoholu v posledních letech dochází také k výraznému omezení reklamy, prodejní doby a míst, kdy a kde je možné alkohol koupit.

Zdá se, že tyto aktivity přispívají k poklesu průměrné spotřeby alkoholu v Rusku. Zatímco v roce 2011 se pohybovala okolo 18 litrů na osobu za rok, v roce 2016 to bylo podle oficiálních odhadů 12,8 litrů, tedy zhruba o třetinu méně. Spolu se snižováním spotřeby alkoholu se projevuje také snižování negativních dopadů ve společnosti (zvyšování naděje na dožití, úmrtnost, nehody způsobené po požití alkoholu atp.). Tyto údaje však neplatí plošně po celém Rusku.

Zatímco snižování spotřeby alkoholu se projevuje pozitivně na stavu společnosti, má negativní dopad na firmy, které vyrábějí alkoholické nápoje nebo s nimi obchodují. Od roku 2013 dochází trvale k poklesu na trhu alkoholických nápojů. Mezi lety 2013 a 2014 došlo k 9 % poklesu, stejně tak i mezi lety 2014 a 2015. Za prvních devět měsíců roku 2016 poklesl trh o téměř 2 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2015. Negativní statistiky se týkají všech segmentů – vodky a likérů, piva, vína i šampaňského. Jedním ze zásadních faktorů je také devalvace rublu, která zapříčinila, že nejvíce klesly prodeje dovozového alkoholu, jako je whisky, koňak, víno. U vodky, která je převážně domácí produkce, není pokles tak výrazný.

Růst nealkoholického piva

Na druhé straně však dochází k růstu prodejů nealkoholického piva a nápojů s nízkým obsahem alkoholu (cidr, perry, medovina atp). Za prvních devět měsíců roku 2016 se prodeje nealko piva zvýšily o 14 %, u cidrů, perry a medoviny o více než 34 % ve srovnání se stejným obdobím 2015. Od roku 2017 dochází ke zvýšení akcízu u výše uvedených nápojů s nízkým obsahem alkoholu, což může do budoucna tento růst zpomalit nebo zbrzdit. Původně bylo navrhováno zavést akcíz také u nealkoholického piva, tento návrh však zatím pro roky 2017-19 zatím schválen nebyl.

Vysoká dynamika prodejů u nealkoholického piva je objasňována několika důvody. Jedná se o poměrně nový segment v ruském prostředí, proto je přírůstek viditelnější. Podle Svazu ruských pivovarů je důležitým faktorem možnost intenzivní reklamy (na rozdíl od alkoholického piva), která výrazně ovlivňuje chování ruských zákazníků. V neposlední řadě je nealko pivo přitažlivé cenou, která bývá nižší v souvislosti s nulovým akcízem a nižší administrativní zátěží při uvádění na trh.

Legislativní novinky

Zvýšení akcízu na víno, cidry a další nápoje

Dne 16. listopadu 2016 Rusko schválilo návrh na zvýšení akcízu u vín, šumivých vín, cidru, perry a medoviny. Toto mimořádné navýšení by mělo platit pro roky 2017-19. Zatímco navýšení u vín z domácí produkce je pouze o 1 rubl za litr, u dovozových vín a vín z dovezených hroznů je zvýšení mnohem výraznější. V případě dovozového vína o 9 rublů, u dovozového šumivého vína o 10 rublů. Stejně tak došlo ke skokovému navýšení akcízu u veškeré produkce cidru, perry a medoviny, a to o 12 rublů za litr. Tento krok je motivován cílem podpořit domácí vinaře a producenty a také vybrat více prostředků do státní pokladny.

Více informací najdete v příloze.

MOSCOW12.pdf MOSCOW12.pdf (596,53 KB)