Registr vinic informuje

dohoda.jpg Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum  15. ledna 2016 , které je posledním dnem termínu pro doručení  Prohlášení o sklizni a Prohlášení o produkci našemu ústavu.  

Při této příležitosti připomínáme možnost elektronické komunikace prostřednictvím Portálu farmáře, který zůstává  osvědčeným způsobem  podání   všech  povinných prohlášení na ÚKZÚZ, výkazů Vinařskému  fondu a komunikace se SZPI.

Elektronickým podáním si svou aktuální povinnost podat prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci k 31. 12. 2015, která je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor, splníte nejefektivněji.

Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že

  • na registrované vinici byl stav sklizně nulový,
  • mají zahájenou výrobu produktů, ale v kalendářním roce produkty nevyráběly.

V obou případech se vypíše prohlášení s hodnotou nula.

Ucelené informace Vám poskytnou stránky www.eagri.cz a www.ukzuz.cz. Pokud se rozhodnete pro papírové podání, zde najdete ke stažení tiskopisy prohlášení.

Zde naleznete Návod na podávání povinných prohlášení a Vodítko k povinnostem vinohradníků a vinařů.

Pracovníci Oddělení registru vinic jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše případné dotazy. Pokud jste již prohlášení odeslali, považujte tento email za bezpředmětný.

Kontakty:

Marie Nesnídalová, 
marie.nesnidalova@ukzuz_cz
tel. 515 304 119

Ing. Veronika Částková,
veronika.castkova@ukzuz_cz
Marcela Bulínová
marcela.bulinova@ukzuz_cz
tel. 515 304 130

Jako poděkování za dosavadní spolupráci v příloze zasíláme elektronickou verzi kalendáře pro vinaře a vinohradníky pro r. 2016.

Hodně zdraví a úspěchů v roce 2016

Ing. Rostislav Gruna 
Vedoucí Oddělení registru vinic
Odbor trvalých kultur, Oddělení registru vinic

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Znojmo-Oblekovice 16, Znojmo, PSČ 671 81
tel:    + 420 515 304 111
fax:   + 420 515 304 112
gsm: + 420 737 267 036
rostislav.gruna@ukzuz_cz
www.ukzuz.cz

Ke stažení: