Registr vinic informuje

dohoda.jpg Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum 15.ledna 2014 , které je posledním dnem termínu pro doručení Prohlášení o sklizni a Prohlášení o produkci našemu ústavu.  

Při této příležitosti připomínáme možnost elektronické komunikace prostřednictvím Portálu farmáře, který zůstává osvědčeným způsobem  podání   všech  povinných prohlášení na ÚKZÚZ, výkazů Vinařskému  fondu a komunikace se SZPI.

Elektronickým podáním si svou aktuální povinnost podat prohlášení o sklizni a prohlášení o produkci k 31. 12. 2013, která je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor, splníte nejefektivněji.

Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že

  • na registrované vinici byl stav sklizně nulový,
  • mají zahájenou výrobu produktů, ale v kalendářním roce produkty nevyráběly

V obou případech se vypíše prohlášení s hodnotou nula. Pokud jste již prohlášení odeslali, považujte tento email za bezpředmětný. Ucelené informace Vám poskytnou stránky www.eagri.cz a www.ukzuz.cz.

Pokud se rozhodnete pro papírové podání, najdete tiskopisy prohlášení zde:

Vodítko a návod na podávání prohlášení naleznete zde:

Pracovníci Oddělení registru vinic jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše případné dotazy.

Kontakty:

tel. 515 304 119 - Marie Nesnídalová, marie.nesnidalova@ukzuz_cz,

tel. 515 304 130 - Ing. Veronika Částková, veronika.castkova@ukzuz_cz

Ludmila Krpounová, ludmila.krpounova@ukzuz_cz