Reforma společné organizace trhu s vínem: Dosavadní pokrok

EUD.jpg V roce 2008 přijala Rada reformu společné organizace trhu s vínem, jejímž cílem bylo zlepšit konkurenceschopnost producentů vína v EU a vyvážit nabídku a poptávku v tomto odvětví. Z finančního hlediska byly nejdůležitějšími prvky této reformy dva režimy podpory: jednak režim podpory klučení vinic a jednak režim podpory restrukturalizace vinic a změny jejich odrůdové skladby.

Účetní dvůr zjistil, že klučení nebylo pro nápravu stávající nerovnováhy na trhu dostatečné. Účetní dvůr rovněž zjistil, že opatření na restrukturalizaci a přeměnu vinic zlepšilo jejich konkurenceschopnost, ale v řadě případů zároveň vedlo k nárůstu produkce vína, pro které je nutné zajistit nová tržní odbytiště.

Celá zpráva Evropského účetního dvora ke stažení:

15006745.PDF 15006745.PDF (1,36 MB)