Rada ministrů: Členské státy jsou proti „zelenání“ přímých plateb

euleg.jpg Vratislav. Původně se měla na neformální Radě ministrů zemědělství EU projednávat politika kvality. Místo toho se staly hlavním tématem návrhy Komise k budoucnosti Společné zemědělské politiky (SZP). Jednání ministrů 13. 9. 2011 ve Vratislavi se točilo kolem legislativních návrhů Komise k nové SZP po roce 2013 a jejímu financování z rozpočtu EU. Zveřejnění návrhů se očekává 12. října 2011.    

Polsko: Ekologizace nesmí být povinná. Předseda Rady Sawicki kritizoval zelenání přímých plateb. Podle jeho názoru by ekologizace neměla být povinná, neměla by být novým otrokářstvím. Zelenání by mělo zůstat ve druhém pilíři, v rozvoji venkova. Přímé platby by měly být maximálně zjednodušeny. „Zemědělci mají produkovat, ne se rekvalifikovat na účetní“. K tomu se připojila i německá ministryně zemědělství Aigner a rakouský ministr Berlakovich.

Zemědělský rozpočet EU 2014 – 2020 a zastropování. Třecím bodem bylo právě Komisí navrhované krácení přímých plateb pro velké podniky. Podle komisaře Ciolos jsou velké podniky bez živočišné produkce konkurenceschopné i bez přímých plateb. Opačný názor na to měli ministři zemědělství Německa, Česka a Spojeného království. Rozhodující je obdělávaná plocha a ne forma hospodaření. Polskému ministru a předsedovi Rady se zdá být navržené zastropování zase naopak nedostatečné, maximální velikost podniku by snížil.

Komise navrhuje vyjmout ze zastropování podpory na ochranu životního prostředí a zohlednit mzdové náklady. Horní hranice pro přímé platby je stanovena na 300 tis. Eur, ale Ciolos chce krátit postupně již od 150 tis. Eur o:

  • 20 % mezi 150 a 200 tis. Eur
  • 40 % mezi 200 a 250 tis. Eur
  • 70 % mezi 250 a 300 tis. Eur

Od platby se odečtou mzdové náklady a teprve zůstatek se pak bude krátit.

Podpora marketingu zemědělských produktů. Polsko navrhuje zvýšit podíl EU na marketingu uvnitř EU i ve třetích zemích. Dosud činí podpora EU 50 % nákladů. Obdobný názor má i komisař Ciolos, poukázal na pokles podílu zemědělských produktů z EU na světovém trhu během posledních deseti let. Podstatně více prostředků vynakládají i USA. Protože je prostředků nedostatek, budou se muset vzít v jiném sektoru zemědělství.

Konec kvót pro cukr v roce 2016. Komise je chce bez přechodného období ukončit v září 2016. Cílem je volný trh včetně volného exportu cukru z EU. Při reformě SOT s cukrem byl za ukončení kvót stanoven rok 2015. Nyní Komise navrhuje jejich prodloužení o 1 rok. Lze očekávat odpor vůči zrušení kvót ze strany Německa a Francie, rovněž Evropský parlament požaduje prodloužení existence kvót nejméně do roku 2020.

Z „Agrarministerrat: Länder gegen Greening der Direktzahlungen“, Agrarheute.com 13. 9. 2011 vybral Jiří Sedlo