Průvodní doklady pro přepravu vína

dohoda.jpg Včera, t.j. 30. 10. 2014 dopoledne proběhlo na ministerstvu zemědělství jednání svolané na základě Svazem vinařů ČR zasalných podnětů z proběhnuvších seminářů k průvodním dokladům. Na jednání byl projednán základní formát zjednodušeného průvodního dokladu pro vnitrostátní přepravu, který bude SZPI vyžadovat při přepravě vinařských produktů.

Na jednání bylo dohodnuta forma zjednodušeného průvodního dokladu, který by měl obsahovat 7 základních povinných položek (ve zjednodušené formě) a za tento doklad bude považován jakkýkoliv doklad (dodací list, faktura, účtenka, apod.), pokud tyto údaje bude obsahovat.

Forma (obsah položek) tohoto dokladu bude stanoven nařízením vlády, na kterém se ihned začíná pracovat, včetně standardního vnějšího připomínkového řízení. Přepodklad účinnosti tohoto vládního nařízení je 1. čtvrtletí roku 2015. Dle sdělení MZe by měla SZPI postupovat podle těchto připravovaných pravidel ihned po schválení na poradě ministra na MZe. Novelou zákona o vinohradnictví a vinařství bude následně upraven § 38, který zmocní ministerstvo vydat prováděcí vyhlášku stanovující formu průvodního dokladu pro vnitrostátní přepravu.