Průběžná informace ze sklizně v roce 2012

Logo_SVCR_160_100.jpg Průběh počasí byl v letošním roce velmi variabilní a způsobil řadu problémů, se kterými se musejí vinaři vypořádat. Rok 2012 byl srážkově enormně podprůměrný. Deficit srážek začal již od podzimu (říjen) roku 2011. Absence sněhové pokrývky a prakticky nulové srážky na přelomu měsíců ledna a února prohloubily deficit, který pokračuje dosud. Tento nedostatek vody měl výrazný vliv na přezimování révy v období silných mrazů v únoru, což se projevilo například ojedinělým úkazem, kdy réva vinná na počátku své vegetace prakticky neslzela  

Intenzivní nástup vegetace urychlil rašení révy. Její mladé letorosty ale silně poškodily jarní mrazy z 18. května. Vlivem teplého letního počasí byla vegetace ještě uspíšena a vinobraní v roce 2012 bylo zahájeno již v prvních dnech září.

Dosavadní průběh ukazuje na dva faktory, které je třeba připomenout:

  • Kvalita sklízených hroznů je na vynikající úrovni. Vlivem bezproblémového léta je zdravotní stav hroznů výborný. Stejně tak můžeme hovořit o cukernatostech. První mladá vína po prokvašení slibují velice zajímavý ročník. Velmi pěkná mohou být letos také červená vína. Hrozny modrých odrůd dosahují vysoké cukernatosti a vynikají barevností.
  • Množství sklízených hroznů je v letošním roce relativně nízké, snížené o asi 30 % oproti desetiletému průměru (5,6 t/ha). Tento fakt je způsoben právě zimními, ale následně i jarními mrazy. Určitou míru redukce hroznů způsobilo také dlouhotrvající sucho v některých částech viničních ploch. Svaz vinařů ČR očekává výnos na úrovni kolem 4 tun z hektaru, což odpovídá sklizni 450–490 tis. hl vína. V roce 2011 vinaři sklidili hrozny odpovídající 670 tis. hl vína.

Ceny hroznů prakticky kopírují loňský ročník. Průměrná cena se loni pohybovala na úrovni 17,3 za kilogram. Můžeme konstatovat, že také v letošním roce bude cena atakovat sedmnáctikorunovou hranici. Většina pěstitelů prodává své hrozny v rámci dlouhodobější smluvní spolupráce s odběrateli.

Podíváme-li se do Evropy, tak i zde je napříč vinařskými státy očekávána nízká sklizeň. Celkově je nutné počítat s historicky nejnižší sklizní od vstupu Španělska a Portugalska do EU v roce 1986. Zatímco v minulých pěti letech se sklizeň v EU pohybovala v průměru kolem 168 milionů hektolitrů za rok, současné prognózy pro rok 2012 ukazují na čísla mezi 148–152 miliony hektolitrů vína.

Svaz vinařů České republiky bude situaci nadále sledovat a zpřesňovat údaje na základě zjištěných statistických dat. Závěrečná zpráva o sklizni bude publikována v lednu 2013.

Ing. Martin Půček, Svaz vinařů ČR
E-mail: martin.pucek@svcr_cz
Tel.: +420 606 743 231

Daniel Kříž, Omnimedia, s.r.o.
E-mail: d.kriz@omnimedia_cz
Tel.:  +420 221 419 220, +420 728 602 304

Více o vínech a vinařských akcích na www.vinazmoravy.cz nebo www.vinazcech.cz.