Prohlášení Potravinářské komory ke koaličnímu jednání o rezortu zemědělství

logo_komora_pk.JPG Praha, 19. 12. 2013 – Potravinářská komora ČR chce v úvodu tohoto prohlášení zdůraznit a připomenout, tak jako mnohokrát předtím, že zemědělství a potravinářská výroba má v naší zemi bohatou a dlouhou tradici a nezaslouží si být opomíjeným oborem, stojícím mimo vládní priority, daleko za montovnami a logistickými centry.

Situace v potravinářském sektoru v České republice se v posledních letech vyvíjela vysloveně nepříznivě. Výrobci potravin dlouhodobě bojují s tlakem obchodních řetězců, s degradací kvality potravin, s uměle udržovanými vysokými cenami u kvalitních tuzemských potravin, zvyšujícím se DPH na potraviny v době zhoršující se ekonomické situace spojené se snižováním koupěschopnosti spotřebitelů a s negativní publicitou v některých médiích a samozřejmě s levnými a nekvalitními dovozy.

S ohledem na tyto skutečnosti nemůžeme nečinně přihlížet k vývoji na politické scéně, neboť jsme v období, kdy se plánuje agrární politika Evropské unie na příštích 7 a více let a to co se nepodaří dnes, bude nenávratně ztraceno na léta. Po dlouhém období, kdy rezort ministerstva zemědělství přešlapoval na místě, se podařilo doslova během několika měsíců vyřešit řadu pro nás zásadních problémů a zdá se, že je možno opětovně pozvednout vážnost oboru a jeho ekonomickou prosperitu.

Splnění úkolů, které stojí před rezortem v nejbližším roce, ale vyžaduje dělnou atmosféru, odpovědnost a vysoký stupeň odbornosti. Jak se ukázalo, pro řízení tohoto velmi specifického sektoru nestačí umět jezdit na koni ani na lokomotivě a při vší úctě k zemědělské práci ani ne orat, pást krávy nebo vyrůstat na statku. Úspěšné zvládnutí současné situace, zejména ve vztahu k EU, vyžaduje znalost širokých souvislostí na místní i mezinárodní úrovni, odbornost, zkušenosti a zejména podporu odborné a podnikatelské veřejnosti.

Proto bychom chtěli v této souvislosti vyzvat představitele té části rodící se koalice, která je ochotna se oprostit od svých osobních a stranických ambicí a věnovat podstatně více úsilí, než tomu bylo v nedávné minulosti, prosperitě této země a v našem případě agrárního sektoru aby pečlivě zvažovali, jak a kým bude tento rezort řízen jak stranicky, tak personálně.

Jak již bylo konstatováno, není vhodná doba ani na politické ani na personální experimenty a proto by rezort měla řídit strana s dostatečně silným zázemím, zkušenostmi a podporou, která již předvedla, že to umí, a to při vší úctě KDU-ČSL v dnešní době není. Stejně tak zásadní je otázka personální a zde je mimo vší pochybnost, že současný ministr Miroslav Toman předvedl, že je odborníkem na svém místě a že v jeho případě neudělal při výběru premiér v demisi chybu. Stálo by proto jistě za zvážení pro lídry koalice, zda právě odborník typu současného ministra zemědělství není tou správnou osobou, která zajistí vyjednání optimálních podmínek pro český agrární sektor na české i mezinárodní úrovni.

Strategický význam českého zemědělství a potravinářství v oblasti potravinové soběstačnosti a zásobování země by neměl být nadále podceňován a k tomu může politicky správné vyřešení vedení sektoru, s plnou podporou podnikatelské veřejnosti, přispět.

Potravinářská komora ČR

Tel.: +420 296 411 196,  e-mail: koberna@foodnet_cz">koberna@foodnet_cz