Prohlášení o zásobách vinařských produktů - do 11. 9. 2017

ukzuz.jpg Upozorňujeme Vás na povinnost podat do 11. 9. 2017 prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009) a zákona č. 321/2004 Sb.

Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, příjemce nebaleného vína, obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 750 hl v obale určeném spotřebiteli, nebo jako sudové víno v množství větším než 1000 l za jeden vinařský rok. Včasné podání prohlášení je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským a intervenčním fondem.

Povinnost podat prohlášení  mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě se zasílají prohlášení s nulou.

Prohlášení lze podat:

elektronicky prostřednictvím  Portálu farmáře,( máte-li zřízen účet a k němu přístupová hesla)

nebo na tiskopise zaslaném poštou nebo osobně doručeném na adresu:

ÚKZÚZ,  Oddělení registru vinic, Oblekovice 16, 67181 Znojmo

Bc. Jiřina Čurdová

Odborný referent

Sekce rostlinné výroby, Oddělení registru vinic

 

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Znojmo-Oblekovice 16, Znojmo, PSČ 671 81

tel:    + 420 515 304 116

fax:   + 420 515 304 112

jirina.curdova@ukzuz_cz

www.ukzuz.cz