Prohlášení o sklizni a Prohlášení o produkci - do 15. ledna 2017

ukzuz.jpg Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum 15. ledna 2017 , které je posledním dnem termínu pro doručení Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni k 31. 12. 2016 našemu ústavu.

Nejlépe si tuto povinnost splníte elektronickým podáním prostřednictvím Portálu farmáře, který zůstává osvědčeným způsobem  podání   všech  povinných prohlášení na ÚKZÚZ, výkazů Vinařskému  fondu a komunikace se SZPI.

Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že:

· mají zahájenou výrobu produktů, ale v kalendářním roce produkty nevyráběly

· na registrované vinici byl stav sklizně nulový.

V obou případech se vypíše prohlášení s hodnotou nula.

Splnění této povinnosti je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.

 

Další informace Vám poskytnou stránky www.eagri.czwww.ukzuz.cz

Pracovníci Oddělení registru vinic jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše případné dotazy.

 

Kontakty:

tel. 515 304 119  Marie Nesnídalová, marie.nesnidalova@ukzuz_cz

Bc. Kateřina Botková, katerina.botkova@ukzuz_cz,

Ing. Rostislav Gruna

Vedoucí Oddělení registru vinic

Odbor trvalých kultur, Oddělení registru vinic

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Znojmo-Oblekovice 16, Znojmo, PSČ 671 81

tel:    + 420 515 304 111

fax:   + 420 515 304 112

gsm: + 420 737 267 036

rostislav.gruna@ukzuz_cz

www.ukzuz.cz