Informace a stanoviska Svazu

 

1 2 3   Následující   ››

Usnesení představenstva Svazu vinařů České republiky

hrozinek.jpg Usnesení představenstva Svazu vinařů České republiky ( dále jen Svazu) k vládnímu návrhu novely zákona o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Čj. OVA: 1280/15.

 

Připomínky SV ČR k návrhu NV k průvodním dokladům

panacek4.jpg Vážení vinaři, MZe připravilo návrh nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky. V předstihu jej zaslalo vinařské veřejnosti k odborné diskusi. Níže předkládáme připomínky, které jsme k návrhu nařízení vlády zaslali na MZe.

 

Sklizeň hroznů v EU - tisková zpráva

C_C.jpg Níže naleznete tiskovou zpravu publikovanou evropskou nevladni organizaci COPA-COGECA, na tiskove konferenci konané v Bruselu dne 17.10.2014.

 

Prohlášení Potravinářské komory ke koaličnímu jednání o rezortu zemědělství

logo_komora_pk.JPG Praha, 19. 12. 2013 – Potravinářská komora ČR chce v úvodu tohoto prohlášení zdůraznit a připomenout, tak jako mnohokrát předtím, že zemědělství a potravinářská výroba má v naší zemi bohatou a dlouhou tradici a nezaslouží si být opomíjeným oborem, stojícím mimo vládní priority, daleko za montovnami a logistickými centry.

 

Informace k účasti na jednání valné hromady

Logo_SVCR_160_100.jpg 29. 4. 2013 proběhne jednání mimořádné valné hromady SV ČR. Aby bylo postupováno dle stanov, které si členská základna odsouhlasila v roce 2009 je třeba postupovat následovně.

 

Informace z jednání představenstva ze dne 20. 2. 2013

Logo_SVCR_160_100.jpg V uvedený den zasedalo představenstvo Svazu k projednání důležitých bodů. Úvodem předseda Svazu informoval o činnosti od minulého jednání představenstva konaného 12. 12. minulého roku. Tajemník Svazu informoval i situaci v souvislosti s přijetím rozpočtu v Radě Evropské unie na následující období od roku 2014 – 2020.

 

Informace z jednání představenstva ze dne 31. 10. 2012

Logo_SVCR_160_100.jpg Poslední říjnový den proběhlo jednání představenstva Svazu vinařů ČR, které na svém jednání projednalo řadu důležitých bodů. Úvodem informoval předseda Svazu o průběhu a výsledcích jmenování Rady VF. Aktuální složení Rady je možno nalézt na stránkách Svazu případně na stránkách Vinařského fondu. Podle informací, které jsou, by nová Rada měla začít pracovat co nejdříve, a to svoláním ustavujícího zasedání, na kterém bude zvolen nový předseda a místopředseda Rady VF.

 

Průběžná informace ze sklizně v roce 2012

Logo_SVCR_160_100.jpg Průběh počasí byl v letošním roce velmi variabilní a způsobil řadu problémů, se kterými se musejí vinaři vypořádat. Rok 2012 byl srážkově enormně podprůměrný. Deficit srážek začal již od podzimu (říjen) roku 2011. Absence sněhové pokrývky a prakticky nulové srážky na přelomu měsíců ledna a února prohloubily deficit, který pokračuje dosud. Tento nedostatek vody měl výrazný vliv na přezimování révy v období silných mrazů v únoru, což se projevilo například ojedinělým úkazem, kdy réva vinná na počátku své vegetace prakticky neslzela  

 

Svaz vinařů ČR s novým logem

Logo_SVCR_160_100.jpg Dnešním dnem, tedy od 1.10.2012 se prezentuje Svaz vinařů ČR novým logem. Tento krok je počátečním impulsem řady připravovaných změn. Změn, které mají za cíl učinit SV ČR viditelnějším a akceschopnějším hráčem v uplatňování a šíření zájmů svých členů. Současně v novém kabátě přinese SV svým členům více komunikační, marketingové i přímé podpory.  

 

Jednání s náměstkem ministra Jiřím Machem

MZE.jpg Nově zvolený předseda Svazu JUDr. Tibor Nyitray společně s tajemníkem absolvovali hned v pátek 25. 5. 2012 jednání na ministerstvu zeměděsltví na základě pozvání náměstka ministra zemědělství RNDr. Jiřího Macha.

 

Svaz vinařů ČR zvolil předsedu

VHSVCR.jpg JUDr. Tibor Nyitray se stal novým předsedou Svazu vinařů České republiky. Stalo se tak na mimořádné valné hromadě ve Velkých Bílovicích, která byla svolána na 24.5.2012. Při volbách získal 84,3 % platných hlasů.

 

Protestní akce zemědělců 23. 5. 2012

demonstrace.jpg Agrární komora ČR organizuje jako projev nesouhlasu se zavedením spotřební daně na tiché víno a zrušením vratky spotřební daně na naftu (zelená nafta). Celá problematika byla projednána na představesntvu OAK Břeclav, kde bylo rozhodnuto se ktéto akci připojit.  

 

Jarní mrazy poškodily moravské vinohrady

PSV__R.jpg Velké Bílovice – Ranní mrazy z pátku 18. května způsobily největší škody na moravských vinohradech za posledních deset let. Zasaženy jsou všechny vinařské podoblasti. Nejvíce zasažené je Slovácko, ale i Velkopavlovicko a Mikulovsko, či Znojemsko. Předběžně odhadovaná výše škody na moravských hroznech bude asi 25 procent oproti dlouhodobému průměru.

 

Informace z jednání představenstva ze dne 3. 5. 2012

PSV__R.jpg Ve čtvrtek 3. 5. 2012 proběhlo třetí jednání představenstva Svazu vinařů České republiky. Jednání bylo svoláno jako poslední před mimořádnou valnou hromadou, která má s konečnou platností ustavit všechny členy představenstva Svazu včetně volby nového předsedy.

 

Volba předsedy SV ČR

volby1.jpg V souvislosti s úkolem z valné hromady SV ČR konané dne 21.2.2012 se představesntvo Svazu vinařů ČR rozhodlo svolat mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 24. 5. 2012 ve 13.00 hodin ve Velkých Bílovicích. Hlavním bodem jednání bude projednání návrhu novely Stanov a jednacího řádu SV ČR a volba předsedy SV ČR, doplněná o volbu chybějících členů představesntva.

 
1 2 3   Následující   ››