Prohlášení

VHSVCR.jpg Vážení členové Svazu vinařů České republiky, pravděpodobně jste již zaregistrovali kritiku SV ČR, která se objevila v médiích. Vzhledem k tomu, že mám tu čest být předsedou Svazu, dovoluji si Vám všem adresovat následující prohlášení:  

Jakkoli jsem si jistý, že jde v případě kritiky Svazu o účelovou záležitost vyvolanou blížící se volbou orgánů SV ČR (kdo si vzpomene na situaci před čtyřmi lety, dá mi nejspíše za pravdu), považuji za svou povinnost přijmout svou odpovědnost za současný stav. Přestože si osobně myslím, že je vinařství v České republice na vzestupu a že fungování Svazu vinařů pod mým vedením vinařství a vinohradnictví jako oboru jednoznačně prospělo, rozhodl jsem se oznámit stažení své kandidatury na pozici předsedy v následujícím období.

Moravské a české vinařství a vinohradnictví pro mne znamenalo, znamená a – troufám si říci – i nadále bude znamenat mnoho už jen proto, že jsem s řadou projektů spojil dlouhé měsíce a roky své práce a profesního života. Troufám si tvrdit, že problémy našich vinařů znám. Tím zásadním není kvalita vín (která je vynikající), pohled veřejnosti (na jehož pozitivním formování jsem se ze všech sil podílel), množství práce (vinaři jsou už z principu pracovití lidé), ani legislativní překážky (nakonec je společně vždycky překonáme), ale naše nejednotnost a upřednostňování krátkodobých parciálních cílů jednotlivců, kteří v některých případech ani nejednají v zájmu vinařů.

Dovolte mi na závěr, abych krátce shrnul jednotlivé momenty, jichž jsem se v rámci SV ČR účastnil:

  • v roce 1993 jsem se aktivně účastnil založení naší organizace a byl členem jejího představenstva.
  • v letech 1994 – 2000 jsem vykonával funkci tajemníka Českomoravské vinohradnické a vinařské unie, od roku 2000 jsem pak působil v jejím čele jako předseda a následně i ve SV ČR.
  • v roce 1995 jsem se podílel na vzniku vinařského zákona, který podle mého názoru zásadním způsobem přispěl k pozitivní situaci, v níž se náš obor dnes nachází. Samozřejmě, účastnil jsem se i práce na všech dalších novelizacích zákona.
  • podílel jsem se také na legislativní práci, jejímž výsledkem bylo zrušení spotřební daně na víno (1999) a vznik Vinařského fondu (2002).
  • podílel jsem se na založení Národního vinařského centra a řešení jeho pozdější špatné finanční situace.
  • v roce 2003 se všem našim vinařům podařilo sjednotit dvě organizace – Českomoravský svaz vinařských podniků a Českomoravskou vinohradnickou a vinařskou unii pod jednu novou hlavičku – Svaz vinařů ČR.
  • SV ČR jsem zastupoval na mezinárodním fóru, což mimo jiné znamenalo i odmítnutí pro naše vinaře nevýhodné Společné organizace trhu s vínem, který tehdy navrhovala Evropská komise. Podílel jsem se také na současné evropské právní úpravě, která je pro naše vinaře výrazně pozitivnější.

Nově zvolenému představenstvu přeji hodně úspěchů a jsem, samozřejmě, ochoten mu být nadále nápomocen, bude-li to třeba. Novému představenstvu přeji zklidněnou atmosféru. A nám všem skvělá vína a vůli věci řešit spíše v diskuzi uvnitř Svazu, než přiléváním oleje do ohně prostřednictvím emotivních prohlášení k nevinařské veřejnosti.

Ing. Jiří Sedlo, CSc.

Předseda Svazu vinařů České republiky