Produkce vín s CHOP/CHZO (jakostních a zemských vín) v jiných vinařských oblastech, než ze kterých pocházejí sklizené hrozny

paragraf.jpg Vinařská oblast Čechy byla letos postižena jarními mrazy, některé podniky nesklízí žádné hrozny. Logicky se tedy ohlíží po okolí a hrozny nakupují. Vzhledem k množícím se dotazům na možnost produkce vína v jiné vinařské oblasti (vlastní vinifikace), než je původ hroznů, informujeme zde o současném stavu značení takového vína dle našeho vinařského zákona a evropské legislativy.  

A. Vína s CHZO (moravské zemské víno, české zemské víno) – vinařský zákon v § 17 uvádí, že:

(1) Víno se může označit názvem "zemské víno", jestliže

a) bylo vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky, které jsou vhodné pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti nebo z odrůd, které jsou uvedeny v seznamu odrůd stanovených prováděcím právním předpisem,

b) hrozny révy vinné, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 14 stupňů normalizovaného moštoměru,

c) splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

d) splňuje požadavky předpisů Evropské unie,

e) pochází výlučně z vinařské oblasti Čechy nebo výlučně z vinařské oblasti Morava a hrozny révy vinné byly v této oblasti zpracovány na víno.

Z výše u vedeného plyne, že CHZO víno je možno vyrobit pouze v té vinařské oblasti, kde by byly vypěstovány, a to výlučně, tedy 100% hroznů. Není možné použít výjimku, kterou udává evropská vinařská legislativa, kde se hovoří o 85 %. Zde tedy náš zákon zpřísňuje produkci CHZO vína ve prospěch ochrany našich oblastí.

Není tedy možné nakoupit hrozny s původem ve vinařské oblasti Morava, tyto dovézt k vinifikaci do vinařské oblasti Čechy a zde vyrobit české zemské víno, ale stejně tak ani moravské zemské víno. Zemské víno musí vzniknout přímo v dané vinařské oblasti.

Jedinou možností zajištění dostupnosti vína u producentů z vinařské oblasti Čechy, kteří byli postiženi jarními mrazy, je nakoupit hrozny na Moravě a zde ve smluvním podniku provést vinifikaci. Do Čech pak dovézt pouze výsledný produkt, který zde může být stočen do lahví a následně distribuován jako moravské zemské víno.

B. Vína s CHOP (jakostní víno, jakostní víno s přívlastkem) – vinařský zákon v § 18 uvádí, že:

(2) Jakostní víno lze uvést do oběhu, jestliže

a) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

b) výroba vína, s výjimkou stáčení, proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,

d) vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 15 stupňů normalizovaného moštoměru,

e) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

f) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno, jakostní víno odrůdové nebo jakostní víno známkové,

g) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.

Zde tedy zákon uvádí obdobu toho, co ve věci zemského vína, jen je ještě jasněji napsáno, že je možno vyrobit jakostní víno pouze v té vinařské oblasti, kde by byly hrozny vypěstovány, a to výlučně, tedy 100% hroznů. Opět není tedy možné nakoupit hrozny s původem ve vinařské oblasti Morava, tyto dovézt k vinifikaci do vinařské oblasti Čechy a zde vyrobit jakostní víno, jakostní víno s přívlastkem, ani jako české, ani moravské.

Nová situace je uvedená v § 17a, která hovoří o zákazu výroby „odrůdového vína“ (bývalé stolní víno, nově s možností uvedení odrůd). Zákon říká, že pokud se jedná o hrozny s původem v ČR a jedná se o odrůdu, která je uvedená ve Státní odrůdové knize, tak z takových hroznů se nesmí vyrobit „odrůdové víno“, ale pouze jen „víno“. Možnost máme získat pouze vyšší kategorii, a to víno s CHZO/CHOP. Jinými slovy buď splnit podmínky k produkci zemského či jakostního vína, nebo produkt označit jen jako „víno“, bez uvedení odrůdy a ročníku.

Jiří Sedlo a Martin Půček, 6. 10. 2011