Přípravky firmy Agro Aliance pro rok 2013

agroaliance_1312914488.jpg Mnozí vinohradníci dobře vědí, že výskyt jednotlivých chorob a i škůdců je souhrou několika faktorů. Mezi nejdůležitější patří bezesporu průběh počasí, dále lokalita a také samotná vitalita porostů. Nesmíme ovšem opomenout na různou náchylnost jednotlivých odrůd révy vinné vůči nám známým patogenům.

Taktéž se musí počítat s určitým množstvím zdrojů infekcí jednotlivých chorob na stanovišti révy. Pokud všechny tyto informace dokáže vinohradník nejen získat, ale i analyzovat a pracovat s nimi, lze výrazně zefektivnit ochranu révy vinné.

Historie používání síry v ochraně rostlin proti chorobám sahá velmi daleko do minulosti. Její používání je však stále aktuální i v současných pěstitelských směrech, zejména u speciálních plodin má své nezastupitelné místo (např. produkce jablek pro zpracování na dětskou výživu, ekologické zemědělství, apod.).

Pro letošní rok firma Agro Aliance zařadila do svého portfolia sirnatý přípravek Sulfurus, jenž obsahuje 789,4 g/kg elementární síry. Přípravek je microgranulovaná WG formulace, v 10 kg balení v PAP/PE pytle, takže je sní výborná manipulace.

hrozen.jpg

Ošetření pomocí sirnatých přípravků v révě lze rozdělit na dva segmenty. Prvním z nich je poměrně dobře zaužívaná aplikace ve fázi 5-6 listu révy, kdy ničíme přezimujícího patogena v prvotní vývojové fázi, a provedeme defacto „desinfekci“ jak mladého tak i dvouletého dřeva. Samozřejmostí pro tuto aplikaci by mělo být stanovení možného výskytu patogena na základě signalizace a dalších jednotlivých faktorů nejen v daném, ale i v předchozím roce (teploty při přezimování, napadení v loňském roce, aj..)
Druhým segmentem, kdy lze sirnaté přípravky využit, je při možném tankmixu jako partnera k systémovému přípravku pro zvýšení antirezistentní strategie, nebo pro posílení účinnosti na padlí.

Dávka Sulfurusu je zaregistrována již dle nového modelu, a to v závislosti na dávce vody a vývojové fáze porostu, a to ve fázi 5-6 listu lze aplikovat max. 3,6 kg/ha, od BBCH 61 – těsně před květem již lze jít až na max. dávku 4,8 kg/ha, od fáze BBCH 71 mohu využít max. 2,4 kg/ha a od velikosti hrachu tj. BBCH 75 max. 3,2 kg/ha.
V tabulce a i ve firemních materiálech je dávka vztažená ke koncentraci tak, jak byla při registračním procesu schválena úřadem. Prostě a jednoduše, čistá síra před květem sólo do max. dávky 4,8 kg/ha (plně postačují 3 kg/ha dle pokusů), po odkvětu jako „partner pro posílení účinku“ systémových přípravků. Jen pro doplnění přípravek Sulfurus má certifikát i pro použití do ekovinařství.

Dalším přípravkem v portfoliu firmy proti padlí je preventivně působící „klasický azol“ Domark 10 EC, který má v současné době jeden z nejpříznivějších poměrů mezi účinností a cenou. Jde o přípravek, který je nutné využít, jak již bylo zmíněno zásadně preventivně, není to žádný „hasič“ již rozjetého padlí!

mlad___letorost.jpg

V oblasti ochrany proti plísni révy se stává jistým standardem ošetření révy již těsně před květem, a následně ihned po odkvětu, popřípadě v době dokvétání nejlépe kombinovaným přípravkem – systém + kontakt. Do tohoto termínu aplikace se výborně hodí Fantic F, vlajková loď firmy. Jde o přípravek, který obsahuje kontaktní Folpet (mající i sekundární účinnost na plíseň šedou a bílou hnilobu) tak systémový Benalaxyl – M, jehož systémové působení je i v nově přirůstajících letorostech keře. Fantic F má zaregistrované dávkování podle vývojové fáze a to před květem 1 kg/ha, po odkvětu 2 kg/ha. Jde o přípravek, který doporučujeme nasadit v ochraně proti patogenovi preventivně.

Na závěrečná ošetření pro nejen lepší vyzrávání dřeva, ale i lepší zdravotní stav výchozí suroviny pro zpracování lze využít třech měďnatých přípravků v našem portfoliu a to klasického Cuprocaffara s širokou registrací, tekutého Kuprikolu 250 SC, anebo nejmodernějšího Cuprocaffara Micra, vyrobeného pomocí fluidní technologie nanášení microgranulí, který obsahuje v jednom kg přípravku jen 375 g čisté mědi, a je tudíž možné jej využít i při omezeném 2 kg množství mědi za rok v integrované produkci několikráte. Možné je jeho použití také v ekovinařství.
I do posledního segmentu nejzávažnějších chorob révy, a to plísně šedé, máme pro letošní sezonu připraveny dva praxí osvědčené přípravky. Pro první ošetření v době uzavírání střapců je v naší nabídce přípravek Minos obsahující účinnou látku pyrimethanil, která má vynikající translaminární a fumigační schopnost. Tím se dostane i na neošetřená místa a spolehlivě chrání proti patogenu. A do druhého ošetření přípravek Rovral Aquaflo, s účinnou látkou iprodione (500 g/l) jenž má dávkování pouze 1 l/ha a velmi příznivou ochrannou lhůtu a to 14 dní. Jde o novu formulaci tohoto známého přípravku.

Nově letos firma zavádí sofistikované smáčedlo Designer, jehož využití v postřikových sledech v révě vidíme s kontaktními fungicidy, popřípadě s insekticidy. Jde o unikátní složení pomocného přípravku ze dvou látek - latexu a organosilikonu, které se vzájemně doplňují. Použitím Designeru se zvyšuje retence, přilnavost k povrchu, vytvoří se ochranný film, zlepšuje se odolnost k dešti, je méně ztrát stečením přípravku z listu révy, vytvoří se větší kontaktní plocha pro příjem kontaktní účinné látky. Vše dohromady se dá shrnout do provedení preciznější aplikace a tím i zefektivnění ochrany proti jednotlivým patogenům.

Na závěr bych jen rád připomenul mercedesy mezi listovými hnojivy a to hnojiva Wuxal. Před květem lze použít Wuxal Boron, po odkvětu Wuxal Super jako klasické NPK hnojivo, při nedostatku vápníku a při boji proti odumírání třapiny Wuxal Kalcium a poté přejít na Wuxal Aminocal, pro doplnění mikroprvků Wuxal Microplant.

Toliko stručně k letošní nabídce do vinic z portfolia firmy Agro Aliance. Přeji Vám, aby letošní sezona byla z Vaší strany precizně „zmáknutá“ a aby se Vám podařilo vyprodukovat kvalitní surovinu, která bude náležitě i finančně ohodnocená.
vyu__it___p____pravk__.jpg

Ing. Vladimír Pacík, Ph.D.
regionální zástupce – jižní Morava, Vysočina – část
Agro Aliance s.r.o., www.agroaliance.cz
Mobil: +420 724 920 701
e-mail: vladimir.pacik@agroaliance_cz