Připomínky SV ČR k návrhu NV k průvodním dokladům

panacek4.jpg Vážení vinaři, MZe připravilo návrh nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky. V předstihu jej zaslalo vinařské veřejnosti k odborné diskusi. Níže předkládáme připomínky, které jsme k návrhu nařízení vlády zaslali na MZe.

pracovní verze návrhu NV.doc pracovní verze návrhu NV.doc (69,00 KB)

RIA_narizeni_vlady_pruvodni_doklady.doc RIA_narizeni_vlady_pruvodni_doklady.doc (93,50 KB)

pripominky_k_navrhu_NV_pruvodni_doklady.pdf pripominky SV ČR_k_navrhu_NV_pruvodni_doklady.pdf (473,55 KB)