Přikyselování vín - povolení výjimky

paragraf.jpg Dne 4. 1. 2010 vláda schválila možnost přikyselování vín ve vinařském roce 2009/2010 (ve výši 2,5 g/l vyjádřeno v kyselině vinné) za podmínek uvedených v příloze XVa nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

Legislativa ke stažení zde. Konečný text po publikaci ve Sbírce zákonů bude uveřejněn v sekci legislativa.