Anonce, upozornění, informace

 

1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Informace pro žadatele dotačních programů 1.R. „Podpora restrukturalizace ovocných sadů“ a 1.I. „Podpora vybudování kapkové závlahy

MZE.jpg Žadatelé o dotaci jsou povinni před podáním žádosti vyplnit předběžný motivační formulář, který je nutné zaslat na MZe již před zahájením prací na daném projektu.

 

Novela nařízení komise (EU) 436/2009

European_Commission.jpg Evropská komise publikovala v Úředním věstníku EU dvě nové nařízení, které plně nahrazují zejména stávající NK (EU) 436/2009. Toto staré nařízení pozbylo platnosti. Níže naleznete oba nové předpisy.

 

Informace pro žadatele opatření „Restrukturalizace a přeměna vinic“ ve vztahu k ne/realizaci opatření do 30. 4. 2018

SZIF.jpg Vážení žadatelé, níže uvedené informace jsou určeny těm z vás, kteří v rámci platnosti aktuálního plánu podpor (2014-2018) podali žádost o poskytnutí podpory na opatření „Restrukturalizace a přeměna vinic“, přičemž do současné doby nebylo z vaší strany k dané žádosti podáno Oznámení o realizaci opatření.

 

INFORMACE K ŽÁDOSTEM O PODPORU Z VINAŘSKÉHO FONDU PRO TERMÍN 1.1.-15.2.2018

VF.jpg Od 1. ledna do 15. února bude možno opět podávat žádosti o podporu z Vinařského fondu. Pravidla pro žadatele schválila Rada Vinařského fondu a následně Ministerstvo zemědělství. Pravidla jsou od konce měsíce listopadu zveřejněna na webu Vinařského fondu. V tomto sdělení vás chceme informovat o změnách, které se týkají podpory účasti na výstavách a soutěžích.

 

PGRLF zvýšil limit výše podpory u speciálních plodin

PGRLF.jpg Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. může svým klientům od 1. 1. 2018 nabídnout zvýšenou minimální i maximální sazbu podpory u speciálních plodin a rozšířený výčet kategorie speciálních plodin. Evropská komise zveřejnila na svých webových stránkách úpravu programu Finanční podpora pojištění.

 

Země EU odsouhlasily, aby se o pět let prodloužila licence pesticidu glyfosát

eu.jpg Zástupci členských zemí Evropské unie v pondělí odsouhlasili návrh Evropské komise na pětileté prodloužení licence pesticidu glyfosát.  Ta by jinak skončila k 15. prosinci.

 

Návratka k výnosu, kvalitě a cenám hroznů v roce 2017

hrozinek.jpg Vážení vinaři, stejně jako v minulých letech se na Vás obracíme se zdvořilou žádostí o vyplnění návratky k výnosu, kvalitě a cenám hroznům v letošním roce. Z Vámi uvedených údajů budou vypočteny průměry za ČR, Čechy a Moravu.

 

Vážení vinaři, vinařské spolky a oboroví nadšenci,

hrozinek.jpg Svaz vinařů ČR ve spolupráci s Jihomoravský krajem a pod patronací hejtmana JmK chce přispět i další službou k podpoře Vašich aktivit. A to směrem k široké veřejnosti, k turistům, zájemcům a hostům těch nejměnších koštů, ale i velkých vinařských slavností.

 

Přikyselování 2017 - Opatření obecné povahy

MZE.jpg Na základě požadavku Svazu vinařů ČR a následné žádosti MZe ze dne 16. 8. 2017, nám bylo doručeno na Svaz "Opatření obecné povahy,  kterým se v ČR povoluje výjimka vyplývající z přílohy VIII části C bodu 6 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013 spočívající v přikyselování výrobků uvedených v příloze VIII části C bodu 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013", pro všechny producenty vína v ČR.

 

Prohlášení o zásobách vinařských produktů - do 11. 9. 2017

ukzuz.jpg Upozorňujeme Vás na povinnost podat do 11. 9. 2017 prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009) a zákona č. 321/2004 Sb.

 

Národní vinařské centrum vydalo novou odbornou knihu

vinařská technologie_1.png Na slavnostním vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže Oenoforum 2017 ve Slavkově u Brna byla 23. června pokřtěna a uvedena na trh nová odborná publikace „Vinařská technologie“.

 

Kvalifikovaný odhad škod způsobených jarními mrazy v révě vinné v jarní sezoně 2017

hrozinek.jpg Svaz vinařů České republiky provedl dotazníkové šetření na škody způsobené jarními mrazy dne 21. 4. 2017 a následně 10. 5. 2017 a na základě navrácených dotazníků ze 155 vinařství, které obhospodařují plochu 4252 ha vinic, zjistil následující údaje:

 

Evidenční kniha dle nové legislativy

Eviden__n___kniha_2017small.jpg Vážení vinaři, anoncujeme Vám, že je k dispozici nová Evidenční kniha, která reaguje svým obsahem na novelu zákona o vinohradnictví a vinařství a prováděcí předpis. Cena EK je stanovena na 288,- Kč včetně 10 % DPH. Členové SV ČR mají slevu 40 %.  Knihu si můžete objednat mailem na marketa.novakova@svcr.cz nebo telefonicky na 602 470 345 (Markéta Nováková), případně osobně v sídle Svazu ve Velkých Bílovicích

 

Povolení pro novou výsadbu - příprava nových možností podpory

ukzuz.jpg Povolení na novou výsadbu běží již druhým rokem a MZe pro letošní rok prodloužilo lhůtu pro podávání žádostí na novou výsadbu až do konce března 2017. Současně se zdá, že by mohly být vyslyšeny požadavky Svazu vinařů ČR pro rozšíření popdor Programu rozvoje venkova a mohla by být podpořena nová výsadba nejen dotací na výstavbu drátěnky, ale také nově podporou na nákup sazenic. Současně se otevírá možnost na PGRLF, kde by mělo být způsobilé čerpat dotaci na podporu úroků z uvěrů nejen na výstavbu nové drátěnky, ale také na podporu úroku z úvěru na nákup sazenic.    

 

SZIF začíná vydávat rozhodnutí pro pěstitele ovoce, zeleniny a révy vinné v rámci několika dotačních opatření

SZIF.jpg Praha 20. března 2017 – K dnešnímu datu začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávat rozhodnutí pro pěstitele ovoce v rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci a zároveň také na Integrovanou produkci ovoce, révy vinné a zeleniny s jahodníkem jako součásti Agroenvironmentálně-klimatických opatření.

 
1 2 3 4 5 6   Následující   ››