Povolení pro novou výsadbu - příprava nových možností podpory

ukzuz.jpg Povolení na novou výsadbu běží již druhým rokem a MZe pro letošní rok prodloužilo lhůtu pro podávání žádostí na novou výsadbu až do konce března 2017. Současně se zdá, že by mohly být vyslyšeny požadavky Svazu vinařů ČR pro rozšíření popdor Programu rozvoje venkova a mohla by být podpořena nová výsadba nejen dotací na výstavbu drátěnky, ale také nově podporou na nákup sazenic. Současně se otevírá možnost na PGRLF, kde by mělo být způsobilé čerpat dotaci na podporu úroků z uvěrů nejen na výstavbu nové drátěnky, ale také na podporu úroku z úvěru na nákup sazenic.    

Ministerstvo zemědělství prodloužilo lhůtu pro podání žádostí o povolení pro novou výsadbu v tomto roce do konce března. V této souvislosti bychom Vás rádi informovali, že na nové výsadby révy vinné – tj. vysazené na základě povolení pro novou výsadbu – je možné získat podporu. Nové výsadby jsou již v současné době podporovány v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), kde vinohradníci mohou žádat o podporu na nosné konstrukce ve vinohradech. Dále Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) podporuje nové výsadby vinic  dotací úroků z úvěrů.

V této souvislosti Ministerstvo zemědělství připravuje rozšíření možností podpor nových výsadeb révy vinné – konkrétně u PRV bude rozšířena stávající podpora nosných konstrukcí o podporu na  nákup sadbového materiálu a u PGRLF bude zavedena možnost čerpání investičních úvěrů na nákup sadbového materiálu, popř. zřízení nosných konstrukcí.

K dnešnímu dni (28.3.) je podáno žádostí na 128 ha a zbývá 49 ha k rozdělení.

Bc. Jiřina Čurdová
Odborný referent
Sekce rostlinné výroby, Oddělení registru vinic

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Znojmo-Oblekovice 16, Znojmo, PSČ 671 81
tel:    + 420 515 304 116
fax:   + 420 515 304 112
jirina.curdova@ukzuz_cz
www.ukzuz.cz