Posun v jednání o výsadbových právech

C_C.jpg COPA-COGECA vítá společný návrh členských států na novou úpravu výsadbových práv v rámci SOT s vínem v EU.  

COPA-COGECA (C/C) uvítala společný návrh předložený devíti členskými státy EU upravující rámec regulace výsadbových práv pro všechny typy vín za účelem zajištění udržiteleného trhu s vínem. Tento posun nastal na 3. jednání HLG (High level group) pro výsadbová práva, které se konalo v italském Palermu.

C/C byla na jednání zastoupena předsedou pracovní skupiny pro vino, panem Thiery COSTE a místopředsedkyní paní Palmou ESPOSITO. Při jejich vystoupeních byla oceněna možnost hovořit o konkrétních návrzích, které C/C již dlouhou dobu požadovala.

Evropská Komise prezentovala několik nápadů pro systém, který by byl aplikovatelný po roce 2015. C/C vítá skutečnost, kdy je Komise otevřena mnohem flexibilnějšímu řešení. T. Coste na jednání řekl: “Tak jak jsme zdůraznili při mnoha jiných příležitostech, včetně 2. jednání HLG dne 6. 7. 2012, různé kategorie vína jsou závislé navzájem. Toto je zásadní posun, kdy návrh zohledňuje všechny typy vín (vino bez CHOP/CHZO i vino CHOP/CHZO).

C/C vítá společný návrh devíti členských států (FR, DE, IT, ES, PT, HU, SI, CZ, AT, EL a BG), který přepokládá udržení výsadbových práv k regulaci produkčního potenciálu ve vinařském sektoru a zdokonalí jejich účinnost určitou mírou flexibility.

C/C požaduje pozitivní konkrétní výsledek jednání do konce listopadu, kde proběhne poslední jednání HLG.