Novela NV č. 245/2004 Sb - restrukturalizace

pen__ze1.jpg 11. 12. 2013 bylo publikováno ve Sbírce zákonů NV č. 400/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jde o podstatnou novelu měnící stávající, pro vinaře nepříznivé, principy při čerpání finančních prostředků na restrukturalizaci vinic z prostředků EU. Na znění této novely pracoval Svaz vinařů ČR již od května tohoto roku, nejprve formou osobních jednání na půdě SZIF a následně v rámci legislativní práce na MZe. SV ČR tímto také děkuje stávajícímu ministrovi Tomanovi za aktivní podporu při projednání legislativního procesu.

Novela NV obsahuje následující zásadní skutečnosti:

  • mění se počet podávaných žádostí žadatelem. Nově již není tento omezen pouze jednou žádostí, ale může jich podat jakékoliv množství. Ke každé žádosti je pak nutno po provedení všech opatření podat oznámení tak, aby mohla být podpora vyplacena.
  • aktivují se zpět výsadbová práva, starší jak 5 let. Hlavní problém stávajícího stavu byl, že žadatelé mající zájem vysazovat na základě POV starších jak 5 let, byli SZIFem odmítnuti a nebyla jim vyplacena podpora. Toto se nyní mění a žadatel může využít POV, která byla udělena před platností NK (772/2012), t.j. před 4. 9. 2010 a následně všechna POV udělená v souladu s tímto jmenovaným nařízením (tzn. po kontrole před klučením).
  • NV nově jasně definuje vůči čemu je posuzována změna odrůdové skladby. Je tak činěno na základě historie použitého POV, nikoliv skutečnosti co bylo na konkrétním pozemku.
  • NV nabývá účinnost od 1. 1. 2014. Tedy všechna řízení zahájená dle stávajícího předpisu budou realizována dle původního znění a řízení zahájená od 1. 1. 2014 již podlé toto nové novely.
NV ke stažení - verze změnová (platná) ze Sbírky zákonů
sb0157_2013.pdf sb0157_2013.pdf (564,55 KB

NV ke stažení  - verze konsolidovaná (neoficiální).