Novela nařízení vlády č. 245/2004 Sb.

dotace.jpg Ve Sbírce zákonů vyšla novela č. 82/2009 Sb. která novelizuje nařízení vlády č. 245/2004 Sb o podporách restrukturalizace vinic. Novela nově zavádí podporu investic.

 

Novela je platná od 1.4.2009 a žádosti na restrukturalizaci pro aktuální rok se podávají na SZIF do 30. 4. 2009 za 12 měsíců zpětně. Podrobnosti byly uvedeny ve Vinařském obzoru č. 03/2009. SZIF již připravuje formuláře a informační brožuru. Jakmile budou k dispozici, tak budete informováni. Pracujeme na plném znění dokumentu, tento naleznete v nejbližší doběna těchto stránkách v sekci vinařská legislativa po přihlášení jako člen SV ČR.

 

Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách SZIFu.