Novela nařízení komise (EU) 436/2009

European_Commission.jpg Evropská komise publikovala v Úředním věstníku EU dvě nové nařízení, které plně nahrazují zejména stávající NK (EU) 436/2009. Toto staré nařízení pozbylo platnosti. Níže naleznete oba nové předpisy.

Nařízení v přenesené pravomoci (delegovaný akt) (EU) 2018/273, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560

a

Prováděcí nařízení komise (implementovaný akt) (EU) 2018/274, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561

Ke stažení:

273_2018.pdf Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273.pdf (952,70 KB
274_2018.pdf Prováděcí nařízení komise (EU) 2018/274.pdf (675,50 KB)