Nové rozvody chlazení ušetří náklady na provoz i údržbu

rehau_logo.jpg Chlazení pro řízené kvašení v nerezových tancích je dnes pro vinaře naprostou samozřejmostí, stejně jako výdaje na jeho provoz. Ty jsou mnohdy zbytečně vysoké a navíc vyžaduje starší rozvod chlazení údržbu. Výměnou za rozvody z moderních materiálů lze náklady na provoz chladicího systému výrazně snížit.

Když se v rodinném Vinařství Tichý v Dolních Dunajovicích rozhodli pro rekonstrukci jedné ze dvou větví chladicího rozvodu pro řízené kvašení, padla nakonec volba na na první pohled netradiční materiál. Namísto PPR nebo obyčejného plastohliníku se rozhodli zvolit vysoce kvalitní materiál RAUTITAN od společnosti REHAU.

Volba na něj padla z několika důvodů. Tím hlavním byla především dlouhodobá životnost celého nového řešení, která pramení jak z povahy samotného materiálu, tak ze způsobu montáže. RAUTITAN je totiž systém z materiálu PE-Xa, který se vyznačuje vysokou stálostí a odolností vůči usazeninám. Navíc montáž je velice snadná a prakticky u ní nehrozí možnost vytvoření nekvalitního spoje. Kontrola spojů probíhá vizuálně a jejich kvalita je shodná. V oblasti spoje nedochází k redukci vnitřního průměru vedení, jak je to u obyčejných plastohliníkových systémů, kde je to redukování vnitřního průměru výrazné.

Montáž RAUTITANu je také velice rychlá a nevyžaduje žádné zvláštní podmínky v okolním prostředí, což znamená, že odstávka provozu při rekonstrukci může být kratší a i malý provoz nebude renovací časově příliš zatížen. K rychlému průběhu rekonstrukce také přispívá fakt, že RAUTITAN je dobře ohebný materiál, který lze přizpůsobit do nejrůznějších tvarů.

Ihned po osazení nového materiálu se standardní polyetylenovou izolací se projevila výhoda nového řešení. „Tepelná ztráta se nám snížila zhruba o 0,8 až 1,2 stupně Celsia, což znamená do budoucna úspory na provoz chladicího zařízení. Zároveň to také znamená, že se nám daří zchlazovat mošt rychleji, než s původním řešením, které máme stále ještě instalováno v druhé větvi,“ chválí rekonstrukci Lubomír Tichý.

Teď se v rodinném vinařství chystají na další fázi, která bude znamenat ještě další snížení nákladů, větší estetičnost řešení a také menší nároky na údržbu. „Použitá polyetylenová izolace totiž není vhodná k instalaci u rozvodů chladicího média. Nedovede zamezit rosení, jehož důsledkem je neúčinnost samotné izolace,“ vysvětluje úskalí Jiří Brich, technický zástupce společnosti AZ Flex, která se zabývá dodávkou izolací pro provozy všeho druhu.

Novou větev chladícího rozvodu teď na jeho doporučení čeká právě výměna izolace. Ta stávající totiž během roku zdegradovala a objevuje se na ní plíseň. Brich doporučuje namísto nevhodné polyetylenové izolace s chybně navrženou tloušťkou použít moderní na kaučukové bázi založenou izolaci Kaiflex ST od společnosti Kaimann. Namísto dosavadní tloušťky 13 mm doporučuje zástupce AZ Flex minimální tloušťku izolace 25mm. „Vysoká relativní vlhkost prostředí, v tomto případě asi 85 %, zvyšuje požadavek na tloušťku izolace,“ vysvětluje Brich. Navíc pro efektivní fungování izolace potřeba dodržet veškerá pravidla montáže. Nesmí se tedy zapomenout na správnou instalaci izolace u závěsů a objímek, stejně jako dodržet technologii lepení všech spojů. Jakákoli netěsnost v izolaci znamená riziko kondenzace v daném místě, což opět způsobí její nesprávnou funkčnost.

Laicky řečeno, nestačí zaizolovat jen samotnou trubku, ale je potřeba myslet právě i na místa spojů a závěsů, která jsou v tomto případě kritickými body. A to i přesto, že materiál RAUTITAN svou povahou zvyšuje izolační vlastnosti i ochranu před kondenzací celého řešení.

Jeden metr navrhované izolace je zhruba čtyřikrát dražší, než izolace stávající. Jenže na rozvodu zhruba 20 metrů trubek se investice určitě vyplatí. Zatímco obyčejná polyetylenová izolace ve Vinařství Tichý vyšla asi na 500 korun, nové řešení by mělo stát přibližně 2 000 korun, přinese však životnost až 20 let a odstraní problémy s rosením. Ve spojení s rozvody v materiálu RAUTITAN od REHAU znamená prakticky bezúdržbový provoz. A samozřejmě i úspory ve výdajích za energie na provoz zařízení pro řízené kvašení.

Kontakt: REHAU, s.r.o. – Obchodní 117 – 251 01 Čestlice – gt.cz@rehau_com, www.rehau.cz

Obr 1: Původní nevyhovující řešení

P__vodn___nevyhovuj__c_____e__en___PPR.jpg

Obr. 2: Nové řešení RAUTITAN

Nov_____e__en___RAUTITAN.jpg