Nová legislativa pro vinaře

panacek4.jpg Ve středu 1. srpna nabyde účinnosti předpis týkající se resortu zemědělství, potažmo vinařství, n ařízení vlády č. 258/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem - restrukturalizace a investice.

Vláda na návrh Ministerstva zemědělství upravila své dřívější nařízení, konkrétně některé administrativní a kontrolní mechanismy týkající se opatření na restrukturalizaci a přeměnu vinic a na investice v rámci společné organizace trhu s vínem. Velká část těchto změn je vedena snahou, aby tato administrace byla prováděna v souladu s evropskými předpisy, ale aby současně vyvolávala co možná nejmenší administrativní zátěž žadatelů. Některé dílčí změny pak upravují – na základě poznatků z praxe – proces administrace tak, aby mohlo dojít k maximálnímu využití dotačních prostředků poskytovaných Evropskou unií na tato opatření v sektoru vína.

Novelu nařízení můžete stáhnout zde. Jakmile bude konsolidované znění, bude vystaveno zde na webu v sekci národní vinařské legislativy.

Zdroj: www.mze.cz

Komentář Svazu vinařů ČR:

SV ČR si proces zjednodušení legislativy představuje úplně jinak, než uvádí ministerstvo ve svém prohlášení. Nově platné nařízení vlády zavádí z jedné žádosti o restrukturalizaci, žádosti 2. Sice v souladu s právem EU, ale bez předchozího jakéhokoliv upozornění zkracuje dobu využití výsadbových práv z 8 let na nově 5 roků (práva u kterých lze využit prostředků z EU), MZe stále nezavedlo administrativní kontroly stávajících vinic do výše 95% všech žádostí o klučení. Nově se zde také stanovuje lhůta 4 měsíců, kdy pěstitel musí čekat na kontrolu SZIFu, aby mohl začít s klučením, přitom EU legislativa umožňuje právě zmíněné administrativní kontroly. Nařízení dále zavádí pouze jednu žádost v rámci konkrétního hospodářského roku na jeden subjekt, takže ten komu se náhle naskytne možnost restrukturalizace, aniž s tím počal, tak musí čekat do příštího roku. Je nutno si uvědomit, že restrukturalizace se provádí také dle aktuální klimatických podmínek. Nepodařilo se nám prosadit ani posunutí podání žádosti o proplacení v daném roce o pouhých 15 dní. Platí tak datum 30. dubna hospodařského roku. Pokud pěstitel nestihne do tohoto data provést výsadby (déšť, atd.) tak musí čekat na výplatu až z peněz následujícího roku.

SV ČR podal v rámci připomínkového řízení k tomuto nařízení 3 zásadní připomínky, které bohužel nebyly akceptovány. Naopak na základě informací z terénu byl navýšen počet úředníků na kontroly na místě. Je zde vidět tedy úplně opačný přístup než je uvedeno v tiskové zprávě MZe.