Němečtí vinaři počítají s kvalitním ročníkem 2012

sklize__.jpg Němečtí vinaři, kteří začali se sklizní ročníku 2012, očekávají, že tento bude kvalitativně na výši, ve spojení s mírně podprůměrným množstvím. Očekávaná sklizeň se pohybuje ve výši 8,9 milionů hektolitrů, což odpovídá propadu asi jen 3 % pod pětiletý průměr.  

Pro kvalitu ročníku bylo důležité teplé pozdní léto. Hrozny jsou zralé a velmi zdravé, vše podpořeno v současnosti minimálními srážkami. V některých suchých oblastech by naopak déšť mohl ještě zralosti hroznů napomoci. Aktuální kombinace chladných nocí a teplých dnů je pro hrozny optimální a vytváří zajímavou aromatiku. V ostatních státech EU jsou předpoklady sklizně 2012 skeptičtější. Celkově se očekává historicky nejnižší sklizeň od vstupu Španělska a Portugalska do EU v roce 1986.

Zatímco v minulých pěti letech se sklizeň pohybovala v průměru kolem 168 milionů hektolitrů za rok, současné prognózy pro rok 2012 ukazují na čísla mezi 148 – 152 miliony hektolitrů vína.

Vinařství v Německu

Německo patří mezi nejsevernější vinařské oblasti světa. Ve 13 vinařských oblastech většinou kolem Rýna a jeho přítoků se produkuje víno z 100.000 ha vinic, v průměru asi 9,1 miliónů hl vína ročně. To odpovídá asi 6 % celkové vinařské produkce v EU. Německo je 4. největším producentem vína v EU po Francii Itálii a Španělsku. Ročně se v Německu prodá víno v hodnotě 8 miliard Euro. Hlavní odrůdou pěstovanou na ploše asi 23.000 ha je Ryzlink rýnský.

Zdroj: Tisková zpráva německého Spolkového ministerstva zemědělství